PRESSEMEDDELELSE: VELTEK Ventilation udgiver branche-EPDer for kanaler og aggregater

0

Det seneste år har en lang række producenter og leverandører i VELTEK Ventilation arbejdet tæt sammen om at dokumentere branchens klimaaftryk. Nu ligger resultatet klart i form af miljøvaredeklarationer (EPDer) for ventilationskanaler og ventilationsaggregater. Resultaterne vil kunne anvendes til at løfte kvaliteten af livscyklusberegninger for byggerier i Danmark, hvor rådgiverne hidtil har været nødsaget til primært at anvende generiske tabelværdier.

”Det er en vigtig udvikling, der viser, at vi som branche gør vores bedste for at dokumentere vores klimaaftryk og dermed bidrage til, at vi kan reducere CO2-udledningen fra byggeriet”, udtaler Lennart Østergaard, sektionschef for VELTEK Ventilation.

Ambitionsniveauet har været højt, og projektet giver data for flere forskellige størrelser af kanaler og aggregater. For kanaler foreligger der nu data for cirkulære kanaler generelt, mens rektangulære kanaler uden stag omfatter dimensionerne 300×400 og 600×400 mm, og rektangulære kanaler med stag omfatter dimensionerne 800×1200 og 1600×1200 mm.

For ventilationsaggregater indeholder branche-EPDen data for luftmængderne 3.000 m3/h, og 15.000 m3/h. Aggregaterne er specificeret med sigte på såvel beboelsesbygninger som erhvervsmæssige anvendelser, og der er taget udgangspunkt i nordiske klimatiske forhold. For aggregaterne er der desuden foretaget en række realistiske og typiske komponentvalg som gør EPDerne så repræsentative som muligt i forhold til de i markedet afsatte produkter. Det bemærkes, at dette adskiller sig fra definitionen af et ventilationsaggregat under Ecodesign 1253, som kun medtager udvalgte dele af aggregatet.

Branche-EPDerne er udarbejdet af Teknologisk Institut, 3.-partsverificerede af Niras, og offentliggjorte på EPD Danmarks hjemmeside. Projektet har fået uvurderlig støtte fra både den filantropiske forening Realdania og fra Social- og Boligstyrelsens pulje til udarbejdelse af EPDer. Desuden har VELTEK Ventilation selv bidraget med midler samtidig med, at deltagerne har lagt utroligt mange timer i projektet:

”Der skal lyde en stor ros til alle de deltagende producenter og leverandører, som har leveret virkelig mange timer i projektet – når Teknologisk Institut udarbejder en EPD, skal vi dokumentere alle processer i virksomheden, som har betydning for materiale- og ressourceforbrug. Vi skal have fuldt overblik over alle de komponenter og materialer, der indgår i produktet – også dem der kommer fra underleverandører – og vi skal kende virksomhedens eget forbrug af energi, vand, varme samt spild og affald neddelt i relevante fraktioner, og hvad affaldsscenarierne er”, udtaler Christian Grønborg, sektionsleder på Teknologisk institut, og projektleder på projektet.

Det er på mange måder et kompliceret projekt, som nu er ved at være ved vejs ende – et ventilationsaggregat er et avanceret produkt, som både kan opbygges på mange forskellige måder, og som indeholder en utrolig kompleksitet. Selve fleksibiliteten i opbygningen af det enkelte aggregat udgør i sig selv en barriere for præcisionen af data i praksis, da det er umuligt at inkludere alle størrelser og konfigurationsmuligheder i en branche- eller en produktspecifik EPD. Derfor er der i branche-EPDerne for både kanaler og aggregater foretaget en række afgrænsninger i forhold til materialevalg, luftmængder og anvendte komponenter. Denne afgrænsning er valgt i dialog med producenterne således, at EPDerne afspejler nogle af de mest anvendte produkter på markedet i Danmark.

”Det er helt afgørende at foretage en god afgrænsning, når der er tale om en branche med så mange produktvarianter. Grundlæggende set kan EPDer på produktniveau ikke sammenlignes, medmindre der er foretaget en præcis og enslydende afgrænsning af produkt, systemgrænser, levetider og inkluderede livscyklusfaser. Vi kan kun opfordre til, at man generelt begynder at arbejde mere med definition og standardisering af produktkategoriregler, og at eventuelle kommende producentspecifikke EPDer indenfor samme område forsøger at følge samme afgrænsninger som i branche-EPDen, hvor det giver mening”, udtaler Asger Alexander Wendt Karl, sektionsleder på Teknologisk Institut og fagligt ansvarlig på projektet.

I VELTEK Ventilation er man helt bevidste om, at rejsen frem mod bæredygtighed blot er begyndt:

”Vi er utroligt glade for i VELTEK at kunne bidrage med branche-EPDer, men vi er bevidste om, at dette blot er begyndelsen. De næste år er jeg overbevist om, at de fleste producenter og leverandører af byggematerialer vil udgive EPDer for egne produkter. Men det er en dyr rejse – en EPD er kostbar – og resultatet er ikke særligt fleksibelt i forhold til anvendelsen. Vi ser et tydeligt behov for, dels at gøre det billigere at udarbejde EPDer, i nogle tilfælde via EPD-generatorer, dels at sikre fælleseuropæiske regler, så data kan flyde uhindret over grænserne. Forhåbentlig kan revisionen af byggevareforordningen og Ecodesign hjælpe med denne ensretning på sigt”, afslutter Lennart Østergaard.

Link til EPDer: Klik her

Lennart Østergaard
Sektionschef, VELTEK Ventilation
Mail: los@veltek.dk
Tlf. 24 23 32 61

Christian Grønborg
Sektionsleder, Teknologisk Institut
Mail: cgl@teknologisk.dk
tlf. 72 20 25 34

Asger Alexander Wendt Karl
Sektionsleder, Teknologisk Institut
Mail: asgk@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 13 44