Seks toneangivende erhvervsorganisationer går sammen i Emballageretur

0

VELTEK indgår et samarbejde med non-profit kollektivordningen, Emballageretur, som hjælper danske virksomheder med at leve op til kravene i producentansvaret for emballage. Producentansvaret for emballage er en opgave med et estimeret årligt prisskilt på 2,35 mia. kroner, og om blot fire måneder skal 41.000 virksomheder have styr på håndteringen af deres emballageaffald.

Emballageretur er en non-profit kollektivordning, der sammen med Elretur, Batteriretur og Tekstilretur hører under paraplyorganisationen, Retur, der har knap 20 års erfaring med at håndtere producentansvar på vegne af danske virksomheder. Som navnet antyder, sørger Emballageretur for en ansvarlig håndtering af emballageaffald, både registrering til myndigheder såvel som håndtering af emballageaffaldet, så det kan blive genbrugt, genanvendt eller forsvarligt bortskaffet.

Fra 1. januar 2025 får 41.000 virksomheder selv ansvaret for, at deres produkters emballage kommer ud af affaldsstrømmen og bliver genbrugt eller genanvendt. Men allerede fra januar 2024 skal man som virksomhed registrere sig hos myndighederne, og hvor meget emballage man forventer at have i det efterfølgende kalenderår, altså 2025. Det estimeres, at i alt 1,1 mio. tons emballage vil være omfattet af producentansvaret, og det kommer til at koste de berørte virksomheder 2,35 mia. kroner om året.

Derfor indgår VELTEK og en bred kreds af andre erhvervsorganisationer nu et samarbejde med Emballageretur. Som medlem af VELTEK kommer det dig bl.a. til gode gennem vejledning af, hvordan I virksomhed skal forholde jer til producentansvaret, og der er konkret hjælp at finde til, hvorledes I kan leve op til kravene.

”Som kollektivordning er Emballageretur sat i verden for at være medlemsvirksomhedernes forlængede arm i forhold til det store arbejde, der ligger i at sikre, at emballageaffald i Danmark i videst muligt omfang genbruges eller genanvendes. Vi sætter stor pris på, at der er en bred kreds af erhvervsorganisationer, der bidrager i den opgave, som vi nu skal til at løfte på vegne af tusindvis af virksomheder,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Emballageretur.

Samarbejdspartnere i Emballageretur (i alfabetisk rækkefølge):

Jo flere desto bedre

Der er indtil videre lavet samarbejde med seks erhvervsorganisationer, og Emballageretur forventer at kunne offentliggøre yderligere partnerskaber i fremtiden.

”Producentansvaret skal løftes af de danske virksomheder i fællesskab – såvel praktisk som økonomisk. Derfor er det vigtigt, at vi får os organiseret hurtigst muligt.  Og da producentansvaret ydermere berører virksomheder på tværs af brancher, er det en stor fordel, når vi samarbejder på tværs af dansk erhvervsliv. Vi er i dialog med flere erhvervsorganisationer, der også gerne vil tage et medansvar for, at vi får genbrugt eller genanvendt så meget emballage som muligt,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Emballageretur understreger, at alle virksomheder, der er berørte af producentansvaret for emballage, er velkomne til at melde sig ind i den kollektive ordning. Det er altså ikke et krav, at man skal være medlem af en af de erhvervsorganisationer, som samarbejder med Emballageretur.

Materiale til download

Yderligere information

  • Kontakt: Morten Harboe-Jepsen, direktør i Emballageretur, på mobil: +45 40 31 81 87
  • Besøg: emballageretur.dk

Om Emballageretur

Emballageretur er en non-profit kollektiv ordning, der på vegne af medlemsvirksomhederne håndterer producentansvaret for emballage. Det gør de gennem ansvarlig og omkostningseffektiv håndtering af emballageaffald fra det afleveres på genbrugspladsen, til det enten bliver genbrugt, genanvendt i nye produkter eller miljøansvarligt bortskaffet.

Emballageretur en del af Retur, der er paraplyorganisation for kollektivordningerne Batteriretur, Emballageretur, Tekstilretur og Elretur, som siden 2005 har håndteret producentansvar. Som medlem af en eller flere kollektive ordninger under Retur får man bl.a. hjælp til at håndtere sit producentansvar samt adgang til den samlede viden, ekspertise og det internationale netværk, som organisationen rummer.

Gennem ansvarlighed og innovation i leverandør- og producentleddet ønsker Retur at spille en stor rolle i at tage vare på og værne om de fælles ressourcer, så vi sammen kan gøre den cirkulære økonomi til virkelighed.