Skærpede krav til elmotorer og omformere

0

Den 1. juli 2021 træder en ny ecodesign-forordning i kraft med skærpede regler om energieffektivitet for elmotorer og frekvensomformere.

Elektriske motorer og frekvensomformere er i dag omfattet af EU’s regler om ecodesign.

Og pr. 1. juli i år må motorer (der er produceret efter denne dato), der ikke opfylder kravene i forordningen, kort fortalt ikke markedsføres, sælges eller bruges i Danmark, EU eller EØS-området, hvis de efter denne dato ikke lever op til de nye krav.

Derudover skærpes kravene yderligere 1. juli 2022, såvel som 1. juli 2023, hvor flere typer af elmotorer bliver omfattet af de nye effektivitetskrav. Blandt andet kommer kravene også til at omfatte ATEX motorer.