Stor opbakning til genvalg af bestyrelsen i VELTEK Ventilation

0

Retningen for 2018 i VELTEK Ventilation blev sat torsdag den 15. marts, hvor sektionen afholdte medlemsmøde og generalforsamling på hotel ’Huset’ i Middelfart. Begge arrangementer foregik i en munter og faglig tone, hvor der både var spændende indlæg og stor opbakning til genvalg af bestyrelsen.

Torsdag den 15. marts afholdte VELTEK Ventilation (tidl. Dansk Ventilation) sin første generalforsamling siden foreningen blev fusioneret med VELTEK i foråret 2017. Selvom mange traditioner blev holdt i hævd, var dagen, hvor der også blev afholdt medlemsmøde, alligevel noget ganske særligt for de fremmødte.

Lars Christiansen delte ud af sin motivation og livsglæde

Til at åbne medlemsmødet havde sektionen inviteret den tidligere håndboldspiller Lars Christiansen ind til at holde sit indlæg: ’Motivation og livsglæde’. Lars Christensen delte med stor humor, intensitet og nerve ud af sine erfaringer fra tophåndbold, og han fortalte de lyttende om de op- og nedture, som livet i overhalingssporet og på landevejen havde givet ham.

Indlægget var både fuld af sjove og spændende anekdoter, som gjorde medlemmerne klogere på håndboldsporten generelt, og Lars Christiansen delte gaver ud til de lyttere, som bidrog med spørgsmål undervejs.

Lars Christiansen delte undertøj og golfudstyr ud til medlemmerne.

VELTEK vil oprette en tværfaglig arbejdsgruppe

Efter Lars Christiansens indlæg gik VELTEKs administrerende direktør, Per Rømer Kofod, på scenen, og oplyste medlemmerne om de initiativer, som VELTEK sekretariatet arbejder med. VELTEK vil blandt andet i den nærmeste fremtid etablere en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra VELTEKs fire fagsektioner.

Formålet med arbejdsgruppen er at skabe et vidensgrundlag for mulige energieffektive sammenkoblinger af teknologier inden for vand, varme, ventilation og el i byggeriet. Arbejdsgruppen vil således både fokusere på de enkelte teknologiers energibesparende potentialer og synergierne imellem teknologierne.

Per Rømer Kofod præsenterede medlemmerne for tankerne bag den tværlige arbejdsgruppe, som VELTEK vil etablere i løbet af foråret 2018.

Til at runde medlemsmødet af havde sektionen også inviteret Vagn Holk Lauridsen, sektionsleder hos Teknologisk Institut, ind til at berette og forklare medlemmerne om, hvorfor de som producenter og leverandører har en stor interesse i at få sikret, at funktionsafprøvninger bliver realiseret og verificeret.

Bestyrelsen fortsætter efter genvalg

Både bestyrelsens beretning og regnskabet for år 2017 blev godkendt uden indvendinger, og bestyrelsesformand, Puk Spencer, salgsdirektør i Lindab A/S, roste i beretningen VELTEKs sekretariat for sit store arbejde med at få båret fusionen mellem Dansk Ventilation og VELTEK helt igennem.

Bo Sterner, Systemair A/S, Carsten Madsen, Øland A/S, Claus Ødum, Exhausto A/S og Per Højbjerre, NB Ventilation A/S, blev alle genvalgt for en ny toårig periode i bestyrelsen, og Ole Fornill, Bellimo A/S, og John Boss, Novenco A/S, blev genvalgt som suppleanter.

Dermed fortsætter bestyrelsen i samme opstilling som hidtil med Puk Spencer i spidsen som bestyrelsesformand og Bo Sterner, salgsdirektør, Systemair A/S, som næstformand.

Puk Spencer fortsætter som bestyrelsesformand for sektionen efter bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen.

Denne generalforsamling og medlemsmøde var også de sidste arrangementer i VELTEK Ventilation med Christen Galsgaard som sektionschef. Christen Galsgaard træder efter 10 år som direktør og samlet set efter 25 års indsats for ventilationsbranchen tilbage og vil pr. 1. maj 2018 overlade posten til sin nyfundne afløser.