Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens markedsovervågning og Miljøstyrelsen flyttes

0

Som et led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser flyttes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) markedsovervågning for byggevarer ind under Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, mens Miljøstyrelsen flyttes til Odense.

Regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra København til resten af Danmark lægger op til, at TBSTs markedsovervågning (markedskontrol), som fører kontrol med byggevarer, herunder byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV), flyttes til Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg.

Sikkerhedsstyrelsen udfører allerede markedskontrol for el-produkter, legetøj, fyrværkeri, e-cigaretter m.m. Dermed samles kompetencerne for markedskontrol under samme styrelse.

Det er endnu uvist hvornår flytningen bliver effektueret, og VELTEK forventer ikke proaktive markedskontrolindsatser, før flytningen er endeligt på plads.

Samtidig flyttes Miljøstyrelsen til Odense. Miljøstyrelsen er en af styrelserne bag drikkevandsbekendtgørelsen Bek. nr. 1007 (i daglig tale GDV-bekendtgørelsen).