Udvikling af ny dansk standard om udførelse af varmepumpeinstallationer

0

VELTEK har modtaget nedenstående information fra Dansk Standard omkring udvikling af en ny standard. Bemærk, at standarden efter vores oplysninger også vil omfatte varmepumper anvendt i multifunktionsenheder.

Energistyrelsen har bedt Dansk Standard om at udvikle en national standard om udførelse af mindre varmepumpeinstallationer, der skal kunne anvendes i forbindelse med Energistyrelsens godkendelsesordning for installatører af små VE-anlæg, men som også skal kunne stå alene som selvstændig frivillig standard.

Standarden bliver forankret i S-221 Varmepumpe- og airconditionanlæg.

Der er nedsat en projektgruppe, der er med til at udvikle standarden.

For at åbne op for input fra interessenter vil der i løbet af processen blive afholdt to arrangementer:

  • Kick-off-møde d. 8. februar 2019
  • Workshop i maj 2019 dato ikke fastsat

På kick-off-mødet vil procesforløbet blive gennemgået og indholdsfortegnelsen vil blive præsenteret ligesom hovedindholdet i standarden gennemgås. Her vil der være mulighed for input fra deltagerne på workshoppen.

Mellem kickoffmødet og workshoppen bliver et første udkast til standarden udarbejdet under hensyn til de input, der er kommet på kick-off-mødet. På workshoppen gennemgås indholdet og der er mulighed for input fra deltagerne.

Efter workshoppen indarbejdes input fra workshoppen i standarden og der udarbejdes en høringsversion.

Der vil blive mulighed for at tilmelde sig kick-off-møde og workshop via Dansk Standards hjemmeside.

Til medlemmernes information kan det oplyses, at de nuværende medlemmer af udvalget fremgår af Dansk Standards hjemmeside, og omfatter følgende interessenter:

  • ARBEJDSGIVERNE
  • Energistyrelsen
  • Nilan A/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Robert Bosch A/S
  • TEKNIQ Installatørernes Organisation
  • Teknologisk Institut
  • Vejrhøj Energi & VVS ApS

Husk at hvis man vil have indflydelse, vil det være en god idé at deltage i udvalget.