Velkommen til første eksklusive orientering fra VELTEK Ventilation

0

Sekretariatet i VELTEK byder velkommen til første udgave af denne orientering fra sektionschefen, der er forbeholdt medlemmer af VELTEK Ventilation.

For at imødekomme et ønske fra flere medlemmer i VELTEK Ventilation om at blive løbende informeret om verserende og afsluttede sager og aktiviteter, har vi i VELTEKs sekretariat valgt at samle disse informationer i løbende orienteringer, som er forbeholdt medlemmer af VELTEK Ventilation.

Formålet med orienteringen er at give jer, medlemmer, informationer om de områder, som VELTEK Ventilation er involverede i. Informationerne kan være om sager i starten af deres forløb – f.eks. når det besluttes at påbegynde arbejdet med en ny standard, eller når Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen (TBST) ønsker at drøfte nye initiativer med branchen.

I får også mulighed for at få nyt fra de områder og udvalg, hvor VELTEK Ventilation er repræsenteret, og I får mulighed for at udtrykke interesse for at deltage eller på anden måde bidrage i forbindelse med en given sag. Medlemmer er altid velkomne til at kontakte Lennart Østergaard, hvis man ønsker at høre mere om de pågældende sager og aktiviteter, som fremhæves i orienteringen.

Da mængden af nyheder vil variere hen over kalenderåret, vil orienteringen ikke udkomme efter en fastlagt frekvens, men derimod blive udsendt, når det vurderes relevant for jer. Ønsket med denne orientering er, at det skal skabe værdi for jer som medlemmer af VELTEK Ventilation.

Orienteringens form vil efter feedback fra medlemmerne løbende blive udviklet, således at det på bedst mulig vis opfylder medlemmernes ønske.

Eksklusiv tilmelding og indhold

Modtagere af orienteringen vil udelukkende være medlemmer af sektionen, og for at sekretariatet kan håndtere tilmeldingslisten fremadrettet og for at sikre orienteringens eksklusivitet, kræves det, at personer i de pågældende medlemsvirksomheder er registreret med deres firmamailadresse. Ligeledes pålægges det medlemmerne ikke at dele orienteringen til eksternt brug.

Kræver login til VELTEKs hjemmeside

Som det måske er blevet bemærket, kræver det et login til VELTEKs hjemmeside, hvis man ønsker at læse orienteringens indhold i deres fulde længde.

Nyhederne er på hjemmesiden placeret under en nyoprettet medlemsside for ventilationsmedlemmerne, og det er kun medlemmer af VELTEK Ventilation, der kan besøge denne side. VELTEKs øvrige medlemmer har ikke adgang.

Kontakt Vibeke Olufsen hvis du ikke har et login til VELTEKs hjemmeside

Den nye medlemsside er placeret under VELTEK Ventilations sektionsside og kan tilgås i menuen i højre side.

Se VELTEK Ventilations nyoprettede medlemsside her