Legat for unge el-tekniske talenter

Hvert år uddeler VELTEK El ét til to legater på 15.000 kr. målrettet unge el-tekniske talenter under uddannelse. Nedenfor kan du læse mere om legatets formål og målgruppe samt vilkår og betingelser for ansøgning.

Legatets formål og målgruppe

VELTEK El ønsker at understøtte og investere i den el-tekniske branches fremtid. Derfor har sektionens bestyrelse udarbejdet et legat til det formål på 15.000 kr./årligt.

Legatet er målrettet unge talenter under uddannelse til elektriker, installatør, ingeniør eller el-teknisk handelselev, der har en idé til en el-teknisk løsning eller et forretningskoncept, der for eksempel vil forbedre vores forbrug af energi, tilføre væsentlige energibesparelser i vores produkter og i samfundet, optimere opbevaring af energi eller sikre en generel bedre udnyttelse af ressourcer.

Vilkår og betingelser for modtagelse af legat

For at kunne modtage legatet, skal eleven indstilles af den pågældende uddannelsesinstitution, som vedkommende går på.

Indstillingen og begrundelsen for indstillingen skal være sekretariatet i VELTEK i hænde senest den 1. marts hvert år, hvorefter bestyrelsen i VELTEK El vil udvælger én til to kandidater, der kan modtage legatet.

I begrundelsen for indstillingen skal der især lægges vægt på, hvordan elevens idé, løsning eller forretningskoncept kan være med til at skabe forandring i den el-tekniske branche.

Der vil eventuelt også være mulighed for, at modtageren af legatet kan fremvise løsningen, idéen eller forretningskonceptet på den årlige generalforsamling i sektionen.

Der gøres opmærksom på at, da legatet er skattepligtigt, har sekretariatet pligt til at indberette legatmodtageren til SKAT.

Sekretariatet i VELTEK kan kontaktes på:
veltek@veltek.dk

Læs også mere om VELTEK El her