VELTEK Els ordinære generalforsamling 2022

0

Den 9. juni 2022 afholdte VELTEK El (tidligere Den Eltekniske Sektion) ordinær generalforsamling på Severin i Middelfart. Det var et glædeligt gensyn blandt medlemmerne til en vellykket generalforsamling, hvor sektionen var samlet igen fysisk efter en længere covid-19 pause.

I år var et særlig interessant forslag stillet til dagsordenens punkt 5: Behandling af indkomne forslag, som lød: ”Bestyrelsen foreslår ændring af sektionens navn fra ”Den Eltekniske Sektion” til ”VELTEK El”. Forslaget om navneskifte udspringer af et ønske om at ensrette navnene på VELTEKs fire fagsektioner, således at alle sektioner nu bærer familienavnet, VELTEK. El-navnet favner ligeledes bredt i branchen, og er dækkende ift. sektionens aktiviteter.

Bestyrelsens konstituering fandt sted kort efter, at sektionen havde afholdt sin ordinære generalforsamling. Materialer fra generalforsamlingen (slides, referat, formandsberetning mm.) sendes snarest ud til medlemmerne af sektionen.

Bestyrelsens konstituering efter VELTEK Els ordinære generalforsamling 2022:

Formand:
Thomas C. Andersen – Schneider Electric Danmark A/S

Næstformand:
Mogens Brusgaard – Wexøe A/S

Medlemmer:
Jens AndersenSolar A/S