VELTEK kæmper videre for effektiv sagsbehandling og klare regler for drikkevandssystemer  

0

Drikkevandssystemer kaldes også multifunktionsvandhaner, dvs. vandhaner med funktioner som kogevandhane, danskvandshane, afkølet vand og/eller kold- og varmtvandsfunktion. For de danske myndigheder er de stadigvæk et forholdsvist nyt produkt på markedet, og derfor har Bolig- og Planstyrelsens GDV-sekretariat ikke i alle tilfælde haft tilstrækkeligt overblik over, hvordan de skulle håndtere ansøgninger for denne type produkter.

Den tyske certificering på drikkevandssystemer er desuden ændret. Sammenholdt med at de tidligere tyske certifikater korresponderede med GDV-sekretariatet, er der nu uvished om de nye tyske KTW-kriterier. GDV-sekretariatets manglende kendskab betyder, at de i øjeblikket ikke kan vurdere, om de nye tyske certificeringer opfylder kriterierne i GDV-ordningen. GDV-sekretariatet vil derfor på nuværende tidspunkt ikke udstede en GDV-godkendelse på baggrund af de tyske certifikater.

VELTEKs Armatur-, Vand- og Afløb sektion har derfor arbejdet intenst for at sikre en effektiv sagsbehandling og et hurtigt kompetenceløft hos GDV-sekretariatet for at undgå tidligere tiders sagspukler og langsommelige godkendelsesprocesser.

På trods af VELTEKs indsats har GDV-sekretariatet oplyst, at de endnu en gang, grundet mangel på ressourcer, har oparbejdet en større pukkel af GDV-ansøgninger til godkendelse. Dette medfører en længere sagsbehandlingstid end normalt. VELTEK har naturligvis klaget over dette til styrelsen og har anmodet om en tilstrækkelig og effektiv indsats på området.

Det er ikke rimeligt, at VELTEKs medlemmer oplever, at det er så vanskeligt at komme i kontakt med GDV-sekretariatet i forbindelse med medlemmernes ansøgningsproces. Det er bl.a. medlemmers opfattelse, at GDV-sekretariatet er gået i ”flyverskjul”, og at det ikke er muligt at få afklaringer, opdateringer eller tilbagemelding på ansøgningerne – og det er ganske enkelt uacceptabelt.

På vegne af medlemmerne har VELTEK derfor opfordret til, at:

  • GDV-sekretariatet hurtigst muligt udsteder en administrativ forlængelse af de eksisterende tyske KTW-certifikater, der står til snarlig udløb
  • GDV-sekretariatet hurtigst muligt får afklaret, i samarbejde med deres konsulenter, hvordan de skal håndtere de nye KTW-certifikater i fremtiden

VELTEK har desuden fremsendt et brev til GDV-sekretariatet, som tydeliggør problematikken og konsekvenserne for branchen. Ydermere, overvejer VELTEK i øjeblikket at nævne problematikken til den relevante minister, såfremt sagen ikke behandles rettidigt.