En VELTEK-legende takker af: Generationsskifte i Hans Følsgaard

0

Efter næsten 43 års ansættelse i Hans Føsgaard, heraf 10 år som hovedaktionær og 18 år som administrerende direktør, føler jeg at tiden er inde til at give stafetten videre til nye og yngre kræfter, udtaler Jørgen Stenberg.

Jørgen Stenberg har efter 18 år som administrerende direktør i Hans Følsgaard besluttet, at tiden er inde til at overdrage direktørstolen.

– Jeg vil gerne være sikker på, at HF kører videre som et sundt og udviklende firma for både medarbejdere, kunder, leverandører og naturligvis vores aktionærer – Addtech AB og Følsgaard Fonden. Jeg har derfor besluttet at trække mig som den ledende figur den 3. februar 2020, og overdrage rollen som administrerende direktør i Hans Følsgaard A/S til Bent Madsen, siger Jørgen Stenberg.

Bent Madsen kommer fra en ledende stilling i Aurora, hvor han har været ansat i over 20 år.

Lang tradition i VELTEK

Foruden sit daglige virke i Hans Følsgaard har Jørgen Stenberg været en bærende figur i VELTEK.

Han har været aktiv i foreningen i årtier og har både været bestyrelsesformand i Importørsektionen og Markedsanalyse, hvor han sad indtil sektionens fusion ind i VELTEK i 2019. En fusion og foreningsstruktur, som Jørgen var én af idémændene bag.

Dertil har han af flere omgange været formand for messekomitéen for både EL & TEKNIK, Automatik og HI-Messen.

Jørgen Stenberg vil støtte Bent Madsen i en ukendt defineret overgangsordning. Jørgen Stenberg ønsker, at han gennem sit fremtidige virke som medlem af bestyrelsen i Hans Følsgaard A/S og Følsgaard Fonden kan bidrage til Hans Følsgaards fortsatte udvikling.

Fra hele VELTEK skal der lyde en kæmpe stor tak for indsatsen og samarbejdet og held og lykke fremover.

Læs mere om Hans Følsgaard på deres hjemmeside