VELTEK-støttet indeklimaprojekt modtager fuld økonomisk bevilling

0

Realdania har besluttet at give fuld økonomisk støtte til pilotprojekt om indeklima i daginstitutioner, som Det Økologiske Råd med Lone Mikkelsen, Ph.d og seniorrådgiver i kemikalier, står i spidsen for med støtte fra blandt andet VELTEK Ventilation.

Det Økologiske Råd afsluttede medio 2016 et pilotprojekt støttet af Realdania, hvor indeklimaet i børneværelser blev undersøgt. Resultaterne påpegede dengang, at vores børn ofte opholder sig i et usundt indeklima derhjemme, der påvirker deres generelle sundhed, trivsel, søvn, indlæringsevne samt fysisk udvikling.

Med disse resultater i hus besluttede Det Økologiske Råd at starte et tilsvarende pilotprojekt i et antal daginstitutioner med henblik på at udvikle differentierede anbefalinger til, hvordan der kan opretholdes et sundt indeklima i den enkelte bygning på baggrund af bygningens type, bygningens indretning, bygningens tekniske installationer og bygningens anvendelse.

Realdania har atter engang besluttet at støtte økonomisk op om initiativet fra Det Økologiske Råd, og derfor er arbejdet med at finde deltagende daginstitutioner allerede sat i værk af Lone Mikkelsen og Det Økologiske Råd. Målet er at finde frem til 20 institutioner i alt, fordelt på fire til fem kommuner, som ønsker at deltage.

Støtte fra VELTEK Ventilation

VELTEK Ventilation blev inden projektets start indbudt til at indgå i en følge-/ekspertgruppe sammen med en række andre organisationer, og VELTEK Ventilation har fra starten af givet tilsagn om at bakke projektet op og stille de ressourcer og viden til rådighed, som projektet kræver, idet VELTEK Ventilation forsat ønsker at være et stærkt bindeled mellem indeklimaforskningen og medlemmerne af VELTEK Ventilation.

VELTEK Ventilation anser ligeledes projektet som værende et vigtigt bidrag til, at mekanisk ventilation og tekniske installationer kommer på dagsordenen, når der tales om energirenovering i daginstitutioner. Både i eksisterende byggeri og i nybyggeri.