VELTEK Ventilation – Medlemsmøde og Generalforsamling 2023

0

I naturskønne omgivelser ved Ringe kunne VELTEK atter byde velkommen til medlemmerne af VELTEK Ventilation til generalforsamling samt medlemsmøde den 9. marts 2023. Tøystrup Gods dannede rammerne for dagens program, der satte klimakrav og indeklima i centrum for de faglige oplæg.

Rambølls arbejde med LCA-analyser

Fra Rambøll stod Stine Hansen (VVS-Ingeniør), Claus Boe Jensen (Senior Chief Project Manager) og Nikolaj Haaning (Market Development Manager) for dagens første oplæg, der havde LCA-analyser og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Lidt forenklet kan bæredygtighed og LCA betragtes som en ny bundlinje, der skal indgå i design og optimeres på lige fod med kendte og traditionelle parametre. Hos Rambøll arbejder man fokuseret med LCA-analyser og bæredygtig udvikling ved bl.a. at implementere bæredygtighedsambassadører i alle relevante afdelinger. Alle medarbejdere heri tilbydes samtidig et LCA-introduktionskursus. Derudover arbejder man med vidensdeling via interne statusmøder, e-learning, kurser, faggrupper, tools og designmanualer.

Ny undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

Fra Rådet for Grøn Omstilling (RGO) kunne Lone Mikkelsen (Seniorrådgiver) og Christian Jarby (Seniorrådgiver) give medlemmerne et indblik i vores børns dagligdag på institutionerne. Studier viser nemlig, at dårligt indeklima bl.a. kan påvirke søvn, koncentrationsevne, indlæringsevne, helbred, fertilitet og vægt. I RGOs indledende undersøgelse, som blev afsluttet i 2019, fandt man bekymrende niveauer af skadelige kemikalier, CO2 og partikler.

RGOs undersøgelse mundene ud i en række anbefalinger til daginstitutionerne: Alle institutioner bør på sigt have moderne ventilationsanlæg med CO2-styring, som generelt giver et godt indeklima ift. CO2, temperatur, relativ luftfugtighed, TVOC. I institutioner uden ventilationsanlæg kan man forbedre indeklimaet med instruks til personalet om udluftninger. I institutioner med fast grundventilation bør personalet supplere med manuelle udluftninger. Udskift ældre radiatortermostater med nye elektroniske termostater, som selv skruer ned for varmen, når der luftes ud.

Nyt fra bestyrelsen i VELTEK Ventilation

På sektionens generalforsamling gennemgik formanden, Puk Spencer, bestyrelsens beretning for 2022. Året 2022 var på mange måder et fantastisk år – både for branchen, men også fordi vi kunne lægge covid-19 bag os. Men 2022 har også budt på store omvæltninger, fortæller formanden. Der var formentlig ikke mange i foreningen, der for alvor arbejdede med bæredygtighed, LCA-analyser og EPD’er tilbage i 2018, hvor VELTEK Ventilation for første gang begyndte at informere om denne udvikling. Men dette har da bestemt ændret sig – særligt i løbet af 2022. Bestyrelsen takker i denne forbindelse VELTEK for at være frontløber, og have informeret rettidigt om dette område.

Samtidig får vi et rigtigt fint udbytte af, at bestyrelsen i 2021 valgte at opstille sektionschefen for VELTEK Ventilation til posten som formand for Eurovent Commission – det råd hvor de 16 nationale medlemsbranche-organisationer mødes.

År 2022 har også stået i standardiseringens tegn. I starten af 2022 kunne man glæde sig over, at DS 447 netop var blevet udgivet med mange gode forbedringer til gavn for det gode indeklima. Sektionschefen for VELTEK Ventilation var blandt andet indlægsholder på et seminar hos DS med mere end 700 tilmeldte omkring den reviderede standard. Revisionen har trukket international opmærksomhed, og Lennart har været medforfatter på et indlæg til REHVAs internationale tidsskrift i løbet af 2022.

Bestyrelsen for VELTEK Ventilation glæder sig til et fortsat stærkt samarbejde med VELTEK og medlemmerne i foreningen i 2023. Slutteligt tog generalforsamlingen bestyrelsens beretning til efterretning.

Valg af bestyrelse i VELTEK Ventilation

På generalforsamlingen i 2022 blev Bo Sterner (Systemair), Else Marie Sørensen (Camfil), Carsten Krog Madsen (Øland) samt René Fast-Frederiksen (Swegon) valgt til bestyrelsen i VELTEK Ventilation, og har derfor ikke været på valg i år. Desuden blev Per Højbjerre (NB Ventilation) valgt på generalforsamlingen i 2022, men er fratrådt hos NB Ventilation, hvorfor Per er udtrådt af bestyrelsen. Peter Hartmann (Exhausto), der blev valgt som suppleant i 2022, er efterfølgende indtrådt i sektionens bestyrelse til fuldførelse af mandatet.

Puk Spencer (Lindab), Søren Lindahl Klausen (Venti) og Dennis Jeppesen (Solar) var i år på genvalg for en 2-årig periode til bestyrelsen i VELTEK Ventilation, og som suppleant genopstillede Martin Bo Olszak (Novenco Building & Industry). På valget til bestyrelsesposterne lød en stor klapsalve blandt medlemmerne i salen, og alle kandidater blev således genvalgt til bestyrelsen i 2023-2025.

Bestyrelsen har den 9. marts 2023 konstitueret sig med Puk Spencer som formand og Bo Sterner som næstformand. VELTEK ønsker stort tillykke med valget.

Nyt Odense Universitetshospital (OUH)

Dagens sidste faglige oplæg blev rundet af på Nyt Odense Universitetshospital (OUH). Med den kølige forårsvind i ryggen startede besøget på udsigtsterrassen på 2. sal med kig ud over byggepladsens 800.000 kvm. Tilbage i varmen og med en kop kaffe i hånden blev medlemmerne guidet igennem et velstruktureret oplæg af Helle Fjord Larsen (Kommunikationsrådgiver) om Nyt OUH.