AB18 – seneste nyt fra TBST

0

Læs her mere om, hvad der blev drøftet på seneste møde i Branchepanelet for Byggeri vedrørende AB18.

Som bekendt afgav AB 18 udvalgets sin betænkning den 21. juni 2018.

På mødet i Branchepanelet informerede TBST om den proces, der har været i gang siden da. Man er i øjeblikket i gang med at færdiggøre den engelske oversættelse, som vil komme for AB18 og ABR18 i slutningen af november. For de resterende dele af aftalestandardgrundlaget forventes den engelske oversættelse at udkomme medio december. Der arbejdes også i øjeblikket med at færdiggøre standardgarantitekster i forbindelse med AB18.

Materialet har også været til høring hos Konkurrence- og forbrugerstyrelsen og vejledende udtalelse og høringssvar vil blive udsendt på TBSTs hjemmeside, når det foreligger. Endelig vil Voldgiftsnævnets nye og reviderede procedureregler blive færdiggjort.

Arbejdet med AB18 forventes endeligt afsluttet ved årsskiftet, hvorefter arbejdsgruppen nedlægges.

Den opfølgende proces

Man lægger vægt på at få etableret en proces for evaluering af AB18, således at der ikke kommer til at gå 25 år, som det har været tilfældet med AB92. Dette tænker TBST at håndtere ved at indkalde byggeriets parter til et møde senest i 2023.

På mødet blev det indvendt, at tilrettelæggelsen af evalueringen bør fastlægges nu og ikke vente til år 2023, hvilket styrelsen udtrykte enighed i. Derudover blev det på mødet også nævnt, at flere organisationer ikke er tilfredse med, at der allerede nu er udarbejdet mange afvigelser fra reglerne. AB18 skal være et ”balanceret dokument”, som skal benyttes, som det er udformet. Dette er imidlertid et punkt, som det er mere vanskeligt at sætte regler op omkring, men området følges af styrelsen.