AVA opnår prøvemedlemskab af CEIR

0

AVAs bestyrelse har takket ja til et tilbud om gratis medlemskab af CEIR de første 5 måneder af 2020.

AVAs bestyrelse og VELTEK sekretariatet har i 2019 været i tæt dialog med CEIR, som repræsenterer flere europæiske brancheforeninger og en række producenter overfor EU.

Prøvemedlemskabet skal bruges til at vurdere værdien af et eventuelt permanent medlemskab af CEIR.

AVAs styrke og indflydelse er begrænset til Danmark, hvorimod CEIR’s fokus er EU-lovgivningen, standarder m.m.

CEIR vil blive AVAs forlængede arm i EU, da AVA som medlem kan give input til CEIR om AVA’s holdninger og input til konkrete emner. Tilsvarende kan VELTEK sekretariatet hente nyttig information om, hvad der rører sig i EU på AVAs fagområde.

I forbindelse med prøvemedlemskabet vil sekretariatet i VELTEK løbende modtage en række nyheder fra CEIR.

Disse vil VELTEK løbende lægge op på hjemmesiden bag login under AVA-sektionen (https://www.veltek.dk/armatur-vand-og-afloeb-sektionen/), ligesom sekretariatet vil sende direct mails ud til medlemmerne, når det vurderes at være relevant.