COVID-19 og ventilation – interessante initiativer i Danmark og eksempler på udviklingen i verden

0

 Den 18. juni 2021 afholdt DANVAK en konsensuskonference om en rapport om COVID-19, som er udarbejdet i samarbejde med læger, ventilationsfolk og arkitekter.

DANVAKs rapport om COVID-19 er på trapperne

I april 2020 samlede Danvak en gruppe af fremstående personer indenfor medicin/vira, ventilation og arkitektur.

Gruppen fik gennem utallige møder etableret et projekt med det mål at finde et fælles COVID-19 sprog/forståelse mellem læger, ventilationsfolk og arkitekter for spredning af vira, og større indsigt i, hvordan COViD-19 virus spreder sig.

Med udgangspunkt i dette var gruppens fællesopgave at studere, og om muligt at konkludere på, hvilke forholdsregler/ændringer vi skal foretage i bygninger, og hvordan vi fremadrettet skal indrette os i bygninger for at mindske en eventuelt fremtidig smittespredning i samfundet.

Læs mere om projektet her.

Generelt er bekymringen, at COVID-19 er langt mere luftbårent, end det hidtil har været erkendt. Nye mutationer, som f.eks. delta-varianten, gør ikke udfordringen mindre.

Det er forventningen, at resultaterne af DANVAKs projekt offentliggøres på DANVAK-dagen den 29. september 2021.

VELTEK planlægger også at få arrangeret en gennemgang på et kommende medlemsmøde i september.

Generelt er forskere stærkt bekymrede for at COVID-19 kan være luftbårent

Allerede sidste år kom der et opråb fra mere end 200 forskere om, at COVID-19 kan være luftbårent, se f.eks. mere hos Realdania her.

Sammen med rådene om afstand og god håndhygiejne kan frisk luft derfor være et redskab til forebyggelse af COVID-19.

Sidenhen er der publiceret et opråb i Science fra 39 forskere, som argumenterer for, at der er brug for et paradigmeskifte for at bekæmpe indendørs infektioner.

Løsningen er blandt andet mere ventilation og bedre ventilationssystemer. Artiklen fra Science kan findes på LinkedIn ved at søge på titlen.

En interessant artikel er også udgivet af Zetland omkring corona.

Interessante publikationer og tiltag internationalt omkring COVID-19

Sidste år var REHVA hurtigt ude med anbefalinger omkring COVID-19, men sidenhen har REHVA udbygget deres hjemmeside og råd og vejledning betydeligt. Et besøg værd.

Læs også WHOs ”Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19

Europa Parlamentets ENVI Committee har også fået udarbejdet en interessant rapport om ”air pollution og COVID-19

Støtteordninger og regulatorisk udvikling

Overraskende nok har de danske myndigheder dog ikke rigtigt taget handsken op og taget initiativ til at forbedre ventilationen i byggeriet i Danmark på trods af behovet for at forbedre ventilationen, sikre et godt indeklima – og forebygge smittespredning.

I Tyskland bevilgede man sidste år 500 mio. euro til af forbedre ventilationssystemer og indeklimaet pga. corona, og i Belgien stiller man nu krav om CO2-sensorer i hoteller, restauranter, barer og fitnesscentre. Hvis CO2-koncentrationen overstiger 1.200 ppm, skal faciliteterne lukke.

I Danmark anbefalede forskere sidste år, at alle skoler skulle udstyres med et tilstrækkeligt ventilationssystem, men sidenhen er der intet sket.

Dette på trods af, at vi ikke kan vaccinere vores børn under 12 år, og når de kommer tilbage i skolerne med stærkt mangelfuld ventilation, som er dokumenteret tidligere, risikerer de at være medvirkende til nye smittebølger i efteråret og vinteren. Med den indiske delta-variant spår nogle eksperter, at vi risikerer nye nedlukninger af samfundet herunder skolelukninger.

På trods af disse perspektiver har Børne- og Undervisningsministeriet sat et arbejde for bedre indeklima i skoler på pause.

Dette påtales f.eks. i dette debatindlæg, som VELTEK bakker fuldt op om.

Et udkast til ny bekendtgørelse om støtte til energibesparelser i kommuner og regioner nævner endda slet ikke ventilation.

VELTEK vil arbejde for at bringe, fx skolernes, indeklima højere op på dagsordenen igen.