VELTEK El uddeler for fjerde gang legat til el-tekniske talenter

0

Nu er tiden kommet, hvor nye talenter skal indstilles af deres uddannelsesinstitution for at få chancen for at kunne modtage legatet på 15.000 kr. Deadline for ansøgning er 1. marts 2023.

I 2022 gik legatet til Sofie Emile Larsen studerende til elektriker på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Læs mere om Sofie her

I 2021 gik legatet til Peter Schønfeldt – Studerende på Elinstallatøruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi. Læs mere om Peter her

I 2020 gik legatet til Benjamin Vilmann – Studerende på DTU’s diplomlinje for Elektrisk Energiteknologi  Læs mere om Benjamin her.

Bestyrelsen i VELTEK El tildeler hvert år et til to legater på 15.000 kr. til et eller flere udvalgt el-teknisk talenter, der er under uddannelse som enten elektriker, el-installatør, el-ingeniør eller som el-teknisk handelselev, og som ligeledes har en knaldgod idé til en el-teknisk løsning eller et forretningskoncept.

Løsningen eller konceptet kan for eksempel være med til at forbedre vores forbrug af energi, tilføre væsentlige energibesparelser, optimere teknologier for opbevaring af energi eller være med til at sikre en generel bedre udnyttelse af vores ressourcer i samfundet.

Læs mere om legatet her

– I VELTEK Els bestyrelse sidder vi generelt og bidrager til varetagelsen af vores medlemmers interesser og heri ligger ungdommen og den eltekniske branches fremtid os meget på sinde. Derfor ønsker vi aktivt at støtte og promovere de talenter, som er derude, og som har en spændende idé, der kan forbedre og skabe vækst i vores branche, siger Thomas Andersen, VP for Schneider Electric Danmark A/S og bestyrelsesformand i VELTEK El.

For at kunne modtage legatet skal eleven indstilles af den pågældende uddannelsesinstitution, som vedkommende går på.

Når indstillingen og begrundelsen for indstillingen er sekretariatet i VELTEK i hænde, udvælger bestyrelsen i VELTEK El én til to kandidater, der kan modtage legatet. Der vil eventuelt også være mulighed for, at modtagerne af legatet vil kunne fremvise løsningen, idéen eller forretningskonceptet på den årlige generalforsamling i sektionen.

– Hvis man som uddannelsesinstitution sidder inde med én eller flere elever eller lærlinge, som opfylder kriterierne, kan jeg kun opfordre til, at man kontakter VELTEK og i sin indstilling især lægger vægt på, hvordan idéen, løsningen eller forretningskonceptet kan være med til at skabe forandring i den el-tekniske branche og i samfundet, siger Thomas Andersen.