Digitale generalforsamlinger afholdt med succes

0

Det lykkedes helt uden udfordringer af få afholdt årets generalforsamlinger i VELTEK og fagsektionerne.

Årets generalforsamlinger i VELTEK og alle fire fagsektioner var sat til at blive afholdt den 19. juni 2020 på Tøystrup Gods, men grundet de usikre Corona-omstændigheder, besluttede VELTEK at afholde digitale generalforsamlinger i stedet. Noget som foreningen har haft gode erfaringer med tidligere.

Og ligesom tidligere blev de digitale generalforsamlinger afholdt helt uden problemer. Alle medlemsansvarlige i VELTEK og i fagsektionerne havde forinden modtaget alt obligatorisk materiale, og skulle derfor blot benytte virksomhedens stemmeberettigelse via en online-formular på VELTEKs hjemmeside.

Kl. 12:00 kunne VELTEK tælle stemmerne sammen og erkende, at almindelig stemmemajoritet var opnået i hovedforeningen og alle fagsektionerne, og generalforsamlingerne derfor var beslutningsdygtige.

Sekretariatet takker for medlemmernes deltagelse i årets generalforsamlinger, og vi ser frem til at samle vores medlemmer og samarbejdspartnere på et senere tidspunkt.