Download materialer fra indeklimakonferencen på Christiansborg den 6. februar 2019.

0

Den 6. februar 2019 afholdt VELTEK, TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet en åben høring på Christiansborg om indeklimaet i folkeskolerne.

Dagen bød på dialog om udfordringer, barrierer og mulige løsninger vedrørende indeklimaet i danske skoleklasser med udgangspunkt i indlæg fra forskere og brancherepræsentanter samt en politisk paneldebat.

Se konferenceoplæg + program

Baggrundsrapport

Præsentationer

Præsentationerne fra konferencen er listet herunder i den rækkefølge, som de blev anvendt i programmet:

Indeklima i danske folkeskoler – status og betydning 
(Geo Clausen, DTU)

Skoletyper og mulige løsninger 
(Christian Grønborg Nicolaisen, Teknologisk Institut)

Løsninger og barrierer set med branchens øjne 
(Jørgen Christensen, GK Danmark A/S)

Case: Når langsigtet strategi sikrer frisk luft
(Flemming Johansen, Bornholms Regionskommune)

Case: Indeklimaet som en del af bygningsdriften 
(Lars Thygesen, Silkeborg Kommune)