Europa-Kommusionen udgiver investeringsplanerne for at nå 2030-målene

0

Kommissionen har vurderet, at for at 2030-målene for klima og energi skal nås, vil det på europæisk plan kræve yderligere investeringer på 260 milliarder euro om året indtil 2030.

Der forudses i planen tre nødvendige dimensioner:

  • Investeringsplanen for bæredygtigt Europa mobiliseres gennem EU-budgettet og skal udgøre mindst 1 billion euro til private og offentlige investeringer frem til 2030.
  • Der skal skabes en ramme for private investorer, som skal gøre det muligt at kunne støtte aktivt op om den grønne omstilling
  • Støtte skal aktivt gives til offentlig administration og projekt promovering af bæredygtige projekter

Læs hele nyheden her