Europakommissionen frigiver pakken “Fit for 55”

0

Europakommissionen har vedtaget en pakke med forslag til at gøre EU’s politikker for klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning egnet til at reducere netto drivhusgasemissioner med mindst 55% inden 2030 sammenlignet med 1990 -niveauet.

Målet om at nå disse emissionsreduktioner i det næste årti er afgørende for, at Europa inden 2050 bliver verdens første klimaneutrale kontinent, og gør den europæiske grønne aftale til virkelighed.

Med forslagene præsenterer Kommissionen de lovgivningsmæssige værktøjer til at nå de mål, der er aftalt i den europæiske klimalov og fundamentalt omdanne EU’s økonomi og samfund til en fair, grøn og velstående fremtid.

Læs hele pressemeddelelsen her

Mange relevante punkter for den europæiske HVAC-branche

Eurovent har på egen hjemmeside udpeget flere punkter fra pakken, som er og/eller bliver væsentlige for HVAC-branchen. Disse er:

  • Bindende mål for medlemsstaterne om at øge vedvarende energi i opvarmning og køling med 1,1 procentpoint om året
  • Vejledende mål for medlemsstaterne om at øge vedvarende energi og spildvarme og kulde i fjernvarme og køling med 2,1 procentpoint om året
  • Mere ambitiøse energieffektivitetsmål på -39% primærenergi og -36% endeligt energiforbrug inden 2030 (op fra -32,5%)
  • Forslag til øget årlig energibesparelsesforpligtelse på 1,5% for alle medlemsstater
  • Bindende mål for EU-landene om at renovere mindst 3% af alle offentlige bygninger om året
  • En ny CO2-emission og handelsordning for opvarmning af brændstoffer i bygninger
  • Udfas minimumsfritagelser for energibeskatning for brændstoffer til opvarmning af boliger
  • Reviderede minimumsbeskatningssatser for brændstoffer i henhold til deres miljøpåvirkning