Færre sektioner – Mere VELTEK

0

VELTEKs generalforsamling har besluttet at sætte en ny retning for foreningen. For med en ny kontingentstruktur på plads får alle VELTEKs medlemmer ikke blot mere værdi for medlemskabet, men hele VELTEK bliver styrket på tværs af fagområderne i foreningen.

VELTEK har i en længere årrække, foruden hovedforeningen, bestået af forskellige fagsektioner og af to tværfaglige sektioner, VELTEK Digital og Markedsanalyse.

Organisationsstrukturen ser dog fra den 1. juli 2019 væsentlig anderledes ud, da VELTEKs generalforsamling har godkendt det stillede forslag om at fusionere driften af de to sektioner ind i VELTEKs hovedforening.

Således vil alle VELTEK-medlemmer efter denne dato via sit medlemskab have mulighed for at få adgang til ETIM-samarbejdet, samt blive tilbudt at indgå i et samarbejde omkring branchestatistik og analyser via VELTEKs online statistikprogram.

Services, der hidtil har været forbeholdt betalende medlemmer af hhv. VELTEK Digital og Markedsanalyse.

Hidtil har VELTEKs struktur set sådanne ud. Men med den nye struktur vil VELTEK fremadrettet være opbygget sådan:

ETIM-adgang giver mere værdi for medlemskabet

Bestyrelsen i VELTEK ønsker både, at fusionerne skal give alle medlemmer mere værdi for medlemskabet, styrke fællesskabet på tværs af sektionerne samt sætte en ny digital retning for foreningen.

Fusionen betyder helt konkret, at alle medlemmer tilbydes en direkte adgang til for eksempel ETIM-samarbejdet, hvor VELTEK er det danske sekretariat.

Adgangen giver medlemmerne mulighed for at få indflydelse på ETIM-modellen samt indflydelse på digital standardisering og udveksling af åbne digitale formater i branchen.

Fusionen opfylder medlemsønske om statistik og markedsdata

Derudover betyder fusionen af Markedsanalyse ind i VELTEK, at det enkelte medlem, gennem sit øvrige medlemskab af en af VELTEKs fagsektioner, får direkte adgang til indberetning og modtagelse af relevant branchestatistik inden for medlemmets pågældende fagområde via VELTEKs online statistikprogram.

VELTEK har længe kørt branchestatistik inden for elbranchen, men med den nye struktur er der åbnet op for branchestatistik inden for fx armaturer, sanitetssystemer, afløb, rør, ventiler, gaskedler, varmepumper og ventilationsprodukter.

Behovet for statistik og markedsdata fylder mere og mere i hverdagen for mange medlemmer, idet der for mange stilles højere krav til rapportering tilbage til ejerkredsen eller til udenlandske moderselskaber, der ikke har indsigt i det danske marked.

Med statistikker inden for VELTEKs fire tekniske fagområder (vand, varme, ventilation og el), er det ligeledes ambitionen, at VELTEK i fremtiden udarbejder fyldestgørende markedsanalyser og publikationer, der vil give medlemmerne indsigt i branchernes markedsudvikling i Danmark på kort og på lang sigt.