Folkemøde med fokus på energieffektive teknologier

0

VELTEK satte på Folkemødet sammen med TEKNIQ fokus på de nyeste teknologier. Debatten foregik på Meningsministeriets scene den 15. juni 2018 i Allinge Havn på Bornholm.

Nye produkter, løsninger, smartere og hurtigere services forekommer hele tiden på grund af den teknologiske udvikling. En udvikling som konstant forandrer måden, vi lever på og driver virksomhed på. Spørgsmålet er bare, om vi som samfund er gode nok til at tage teknologierne til os og udnytte de mange nye muligheder, som den teknologiske udvikling løbende giver os?

På Folkemødet 2018 bragte VELTEK og TEKNIQ netop dette emne på banen til et debatarrangement, som begge foreninger var værter for. I denne debat deltog Per Rømer Kofod, adm. direktør for VELTEK, Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ, Claus Madsen, adm. direktør for ABB A/S, Jesper Skou, divisionsdirektør for Siemens samt Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet. Debatten blev styret effektivt og med kærlig hånd af Lene Johansen (tidl. DR-journalist), mens de tilhørende kunne lege med på både quiz og via fælles afstemninger.

Med til debatten havde både Claus Madsen og Jesper Skou medbragt et bud på et produkt, som begge via dataopsamling åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder for både virksomheder og forbrugere. Produktløsninger der f.eks. kan være med til at effektivisere servicetjeks på motorer ude i industrien, eller give mere øget velfærd og hjælpe med at spare på energien ude i husstandene.

Både Claus Madsen og Jesper Skou medbragte et produkt fra deres virksomhed.

Fra både Claus og Jesper lød en opfordring til, at der fra det offentliges side vises en vilje til at investere i disse teknologier og til at få dem implementeret i offentlige byggerier, da disse kan fungere som gode showcases over for nationale og internationale aktører.

VELTEK og TEKNIQ: Flyt fokus hen på de lavthængende frugter

Fra VELTEK og TEKNIQ lød det ligeledes, at der i bygningsreglementet (BR) er brug for at kigge nærmere på bygningernes tekniske installationer. Reglerne i bygningsreglementet er på områder bagud i forhold til industrien, og derfor appelleres der til myndighederne om, at der allerede nu i lovteksten stilles øgede krav til de tekniske installationer.

– Vi ser ude i branchen, hvordan der i nye byggerier fortsat bygges lavteknologisk. Vi har brug for ændringer i BR, hvis bygningernes generelle teknologiske niveau skal hæves. Derudover skal vi også huske at energirenovere den eksisterende bygningsmasse, og her er der rigtig god logik i at kigge på de lavthængende frugter først, udtalte Per Rømer Kofod og fortsatte:

– Det er også en problematik, at vi ved offentligt byggeri ofte ser et fokus rettet mod teknologiernes etableringsomkostninger og ikke de samlede driftsomkostninger. F.eks. er det lejerne i almene boligbyggerier, der opnår en gevinst ved energirenoveringer. Udlejerne får sjældent noget direkte ud af investeringerne, og derfor investeres der ikke i de nyeste teknologier. For at vi kan få ændret dette, kræver det, at det offentlige går foran.

Per Rømer Kofod appellerede til, at der i BR flyttes fokus væk fra klimaskærmen og hen på de energieffektive teknologier.

Fælles ønske fra branchen om energiforliget

Under debatten blev der rejst et ønske fra branchen til politikerne om, at forhandlingerne om det kommende energiforlig ikke trækker ud, og at folketingsvalget ikke må få indflydelse på energiforliget, fordi branchen så gerne, at energiforliget bliver bredt forankret på Christiansborg.

Benny Engelbrecht så også gerne, at det offentlige går foran, når det kommer til implementeringen af nye teknologier i offentligt byggeri, og at energiforliget snarest bliver forhandlet færdigt. Desværre er udspillet fra regeringen ikke ambitiøst nok på nuværende tidspunkt ifølge socialdemokratiet.

Debatten blev sluttet af i god tone, og en heldig tilhører vandt en indeklimacensor, der var udloddet af VELTEK og TEKNIQ.