Gassen er tydeligvis sivet ud af Klimapartnerskaberne

0

Af Per Rømer Kofod, adm. dir VELTEK.

Den 16. marts offentliggjordes anbefalingerne fra 12 ud af 13 Klimapartnerskaber nedsat af regeringen med henblik på at finde løsninger til indfrielse af målet med 70% CO2-reduktion i 2030. Gassen er tydeligvis sivet ud af anbefalingerne og spørgsmålet er, hvad betyder det for den grønne omstilling og tiden efter 2030.

I VELTEK Varme undrer vi os over, at gassen i den grad er blevet fravalgt og forudser, at dette kan være startskuddet til en nedlukning af den danske gasinfrastruktur for individuel boligopvarmning. Det skal understreges, at bekymringen ikke tager udgangspunkt i en romantisk forkærlighed for gassen til individuel opvarmning, men alene baseres på, at et samfundsvigtigt reguleringshåndtag fjernes, og den grønne omstilling derfor risikerer at blive mørkegrøn. Det er også nu, vi skal stille spørgsmålet: ”Har vi glemt læringen fra energikrisen i start 70-erne?”

Der sættes ikke spørgsmålstegn ved, at den grønne omstilling primært står i elektrificeringens tegn, eksemplificeret af vindmøller, elbiler og varmepumper, og det er netop af den grund, at gassen og gasinfrastrukturen har en vigtig plads i den grønne omstilling. Det er også forståeligt, at elinfrastrukturen skal forstærkes og udbygges betydeligt for at klare omstillingen, men hvorfor ikke lade den allerede eksisterende gasinfrastruktur indgå? Det vil tage toppen af investeringerne i elinfrastrukturen og tidsmæssigt vil det betyde, at vi hurtigere er klar til den grønne omstilling, da gasinfrastrukturen er udbygget og ikke har kapacitetsproblemer.

I takt med, at strømmen i stikkontakterne fremover primært skal komme fra vindmøller samtidigt med, at kulkraftværker lukkes ned, vil strømforbruget i Danmark stige betydeligt med et øget antal elbiler og varmepumper. Vi kender alle sammen billedet med de snurrende vindmøller, som bliver fortalt igen og igen, men vi hører aldrig om udsigten til perioder uden vind og iskolde vinternætter, hvor varmepumperne arbejder hårdt for at opvarme bygninger og elbilerne samtidigt lader, fordi vi skal på arbejde dagen efter. Det naturlige spørgsmål er, hvor skal strømmen så komme fra? Et par svar vil være fra norsk vandkraft, hvis elvene ikke er tilfrosset eller Tyskland, som har udsigt til at anvende kulkraftstrøm i årtier endnu. Harmonerer det med danskernes billede af grøn omstilling i vores energiforsyning?

For nogle få år tilbage, da Smart Grid trak overskrifter i Danmark, var mantraet, at den grønne omstilling skulle gennemføres intelligent, da det ville reducere samfundsomkostningerne. Energifleksibilitet var et andet vigtigt element, da det nedsætter risikoen for flaskehalse i energisystemerne.

Gashybridvarmepumpeteknologien ligger lige til højrebenet

Vi behøver ikke lede ret længe, hvis vi skal finde opvarmningsteknologier, som opfylder kriterierne om energifleksibilitet og intelligent styring – her er gashybridvarmepumperne et godt valg. For det første opfylder de også regeringens kriterie for 70% Co2-reduktion, idet varmepumpen vil stå for opvarmningen 80-90% af tiden og gaskedlen kun vil stå for det resterende – enten ved at overtage opvarmningen 100% eller som supplement til varmepumpen. En positiv bi-effekt er, at varmepumpen kan dimensioneres mindre, hvilket giver en bedre virkningsgrad og lavere energiforbrug.

På tidspunkter, hvor elnettet lokalt bliver hårdt belastet af et stort elforbrug en vindstille, iskold vinternat, kan en gashybridvarmepumpeløsning, på signal fra elforsyningen eller fra en agregator, standse varmpumpen, hvorefter gaskedlen automatisk vil overtage opvarmningsopgaven 100%, hvilket begrænser elnettets kapacitetsproblemer – kort sagt et eksempel på intelligent energifleksibilitet. Med 400.000 gaskedler installeret i Danmark er potentialet stort, og vi skal ikke engang til at udvikle nye teknologier – hybridvarmepumpeløsningerne er allerede på hylderne hos producenter og leverandører i dag.

Populært sagt skaber hybridvarmepumpeløsningen plads til endnu flere varmepumper og flere opladningspunkter til elbiler på Danmarkskortet. Det må være værd at tænke på, inden der træffes beslutninger om gasinfrastrukturens fremtid.

Gassen og gasinfrastrukturens vigtige bidrag

Det er et faktum, at gasinfrastrukturen indeholder de største energilagre i Danmark. Der er ingen andre energiformer, som er i samme liga, hvilket også gælder fjernvarmen, som ofte fremhæves som energilager. Det burde derfor være helt naturligt, at gaslagrene indtænkes i den grønne omstilling og CO2-reduktion. Ikke fordi vi på sigt skal lagre naturgas som nu, men fordi vi her kan gemme biogas og på sigt Power-to-X (gas fremstillet med elektrisk strøm).

I dag flyder naturgassen i vores gasinfrastruktur, men hvis vi træffer de rigtige valg, kan det på få år være biogas (naturgassen er i dag iblandet 12% biogas). Udfasning af naturgassen er allerede på dagsorden og biogas er det logiske alternativ, uden at det betyder større investeringer i infrastruktur, hvis vi løbende øger andelen af biogas i naturgassen til det endelige mål om 100% biogas.

Med tanke på den tidligere nævnte energikrise i 70-erne, hvor Danmark blev hårdt ramt, bl.a. fordi vores energiforsyning primært bestod af importeret olie, så er gaslagrene et vigtigt element, hvis selvforsyning fortsat skal stå øverst på dagsorden, fordi den generelle verdensorden har det med at ændre sig fra tid til anden.

Hvad med fremtiden?

Der er kommet rigtig mange gode og fornuftige anbefalinger ud af Klimapartnerskaberne, men det er vigtigt at holde for øje, at opgaven var at finde løsninger, som havde effekt på kort tid (2030). Derfor er det vigtigt, at anbefalingerne ikke får en utilsigtet effekt, at vi får fravalgt teknologier, som også på langt sigt kunne have samfundsmæssig værdi og måske gøre Danmark mørkegrønt i stedet for grønt. Det kan være farligt at ”pick the winner” under pres, især når kommende årtier vil vise, om det var det rigtige valg.

Meldinger om dårligt samarbejdsklima i nogle af Klimapartnerskaberne henleder tankerne på et spørgsmål, som vi aldrig får besvaret: ”Er om Klimapartnerskaberne i nogle tilfælde blevet misbrugt med henblik på egen interessevaretagelse fremfor, hvad der vil være grønt og godt for danskerne?”. Det har måske, for nogen, været en mulighed for at placere et æg i en fremmed rede, som gøgen har for vane at gøre det.