Generalforsamling 2022 – konstituering af VELTEKs hovedbestyrelse og nye sektionsnavne

0

Den 9. juni afholdte VELTEK og tre af fagsektionerne ordinære generalforsamlinger (VELTEK Ventilation afholdte generalforsamling i marts måned) på Severin i Middelfart.

På generalforsamlingerne i Den Eltekniske Sektion og Armatur-, Vand- og Afløbssektionen besluttede medlemmerne navneskift til henholdsvis VELTEK El og VELTEK Vand. Herved styrkes samhørigheden yderligere i VELTEK, hvor der nu er en tydelig ”rød tråd” mellem de fire fagsektioner: VELTEK El, VELTEK Vand, VELTEK Varme og VELTEK Ventilation.

VELTEKs bestyrelse sammensættes i henhold til vedtægterne af de fire formænd/-kvinder fra fagsektionerne: Ét udpeget medlem fra hver af fagsektionerne, to af medlemmerne valgt af grossisterne. Disse bestyrelsesmedlemmer udpeger yderligere to medlemmer, som repræsenterer mange danske arbejdspladser.

Bestyrelsens konstituering efter VELTEKs ordinære generalforsamling 2022:

Formand:
Allan Andreasen/ABB (udpeget af VELTEK El)

Næstformand:
Per Kronil/Roth North Europe (formand VELTEK Vand)

Medlemmer:
Thomas C. Andersen/Schneider Electric (formand VELTEK El)
Puk Spencer/Lindab (forkvinde VELTEK Ventilation)
Peter Skjødt/Milton Megatherm (formand VELTEK Varme)
Bo Sterner/Systemair (VELTEK Ventilation)
Thomas Leth/Hansgrohe (VELTEK Vand)
Jens Andersen/Solar (grossister)
Christian Herbert/Lemvigh-Müller (grossister)
Brian Sørensen/Grundfos (danske arbejdspladser)
Tony C. Nielsen/Danfoss (danske arbejdspladser)