Høringsforslag: Halvering af timegebyret for GDV-godkendelser fra 2020

0

Et nyt udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er sendt i høring med høringsfrist den 20. november. Blandt forslagene er en halvering af gebyret for en GDV-godkendelse.

Gebyret for behandling af GDV-ansøgninger faktureres i dag efter regning på baggrund af medgået tid ved styrelsens sagsbehandling af den enkelte godkendelse.

Hidtil har timesatsen været fastlagt til 1.350 kr. i 2019. Men i et nyt udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet foreslås timesatsen justeret fra 1.350 kr. i timen i 2019 til 650 kr. i timen fra 1. januar 2020.

Om halveringen af gebyret skriver styrelsen: “Underskuddet er nedbragt med udgangen af 2019, hvorfor gebyrsatsen sættes svarende til de fremadrettede enhedsomkostninger.”

Høringsbrevet og den foreslåede gebyrbekendtgørelse kan downloades her (kun for AVA-medlemmer)

VELTEK følger sagen og vil udarbejde et høringssvar.