Husk medlemsmødet i VELTEK Ventilation

0

Der afholdes medlemsmøde den 12. september på Hotel HUSET i Middelfart.
Tilmelding til Vibeke Olufsen (vo@veltek.dk)

Agenda:

11.30 – 12.00       
Ankomst

12.00 – 13.00
Frokost og netværk

13.00 – 14.00
Indeklima i daginstitutioner v/Christian Jarby og Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har de seneste år sat fokus på børns indeklima, da det er et område, hvor der fortsat mangler viden om, hvordan indeklimaet påvirker vores velvære. Børn kan være ekstra sårbare i forhold til indeklimaet, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på det indeklima, børn opholder sig i. Et dårligt indeklima har blandt andet indflydelse på børns søvn og koncentrationsevne, ligesom en udsættelse af for høje koncentrationer af kemikalier og partikler kan have uheldige konsekvenser for børns helbred. Dette projekt har kortlagt indeklimaforholdene i detaljer i 20 danske daginstitutioner fordelt på fire kommuner. Målingerne er foretaget i januar til maj 2018, da det typisk er i de kolde måneder, man ser problemer med indeklimaet. Det er første gang et forskningsprojekt måler så mange indeklima-forureningsparametre i danske daginstitutioner. Måleresultaterne giver 20 meget præcise helhedsindtryk af, hvordan det står til i de undersøgte institutioner, som er meget forskellige ift. bygningsår, bygge stil, tekniske installationer og indretning.

14.00 – 14.45
Gennemgang af ny DS 428:2019 v/Kenneth Hougaard Jensen, Viborg Ingeniørerne

Arbejdet med DS 428:5 er afsluttet og publiceringen er nært forestående.Grundlæggende er standarden blevet klart opdelt med funktionskrav og standardmetoder, hvilket er udvidet væsentligt og omfatter nu også decentrale anlæg, mekanisk røgudluftning samt ventilation af garageanlæg.
Komponentkravene er blevet opdateret (skærpet), bl.a. for røgventilatorer, kanalbæringer samt ikke mindst med brandklassifikation af ikke brand-klassificerede kanalsystemer.
Det er mit håb at vi kan få en åben og konstruktiv dialog om, hvor brandsikringen af ventilationsanlæg er på vej hen, og hvad jeg som brandrådgiver forventer, at vi skal bruge vores energi på fremover for at sikre vores ventilationsanlæg.
Arbejdet med DS428 er blevet suppleret med Bygningsreglementets ”nye” certificeringsordning, og det er vigtigt at se skærpelserne i DS428:5 sammen med de øgede muligheder for at afvige fra standardmetoder.

14.45 – 15.15
Pause

15.15
WEEE-forordningen og krav til genanvendelse af el og elektronikskrot for ventilationsbranchen v/Claus H. Lützhøft, Juridisk konsulent, DPA-System

DPA-System (Dansk Producentansvars-System) er en organisation, der er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler.
DPA-System har til formål at sikre driften af de nationale producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

16.00
Afrunding og tak for i dag v/Lennart Østergaard, VELTEK