Info om regeringens og EU’s strategi for cirkulær økonomi

0

Gennem dialoger med medlemmer og branchen hører vi i VELTEK, at cirkulær økonomi bliver mere og mere vigtigt i Danmark og på EU-plan. I denne artikel kan du derfor blive gjort klogere på regeringens strategi og EU’s tanker for cirkulær økonomi.  

Cirkulær økonomi vinder mere og mere frem på nationalt og internationalt plan, og det er et fænomen, man som medlem allerede nu bør orientere sig om, have en holdning til og en strategi for.

Den danske regering udgav i september 2018 en strategi for området, som indeholder seks hovedpunkter. Disse er:

  • Styrke virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling
  • Understøtte cirkulær økonomi gennem data og digitalisering
  • Fremme cirkulær økonomi gennem design
  • Ændre forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi
  • Skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer
  • Få mere værdi ud af bygninger og biomasse

Hele strategien kan downloades lige her

Cirkulær økonomi er højt på EU’s dagsorden

Også i EU-regi gøres der store tanker om mulighederne ved cirkulær økonomi. Vores produkter skal i højere grad kunne genanvendes, og der er relativt høje mål om genanvendelsesgrader på vej frem mod 2030.

EU’s tanker om cirkulær økonomi fremgår her