Lovændring om tilslutningspligten til fjernvarme

0

Den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at kommunerne ikke længere må bestemme, at nye områder skal være tilsluttet et fjernvarmeværk – den såkaldte tilslutningspligt.

Fjernelsen af tilslutningspligten i nye områder gælder ikke for eksisterende tilslutninger. Borgere i disse områder vil derfor fortsat have pligt til at betale til fjernvarmeværket.

For reglerne gælder følgende:

  • hvis boligen var pålagt tilslutningspligt/forblivelsespligt inden den 1. januar 2019, gælder tilslutningspligten fortsat
  • hvis kommunen inden den 1. januar 2019 har truffet afgørelse om, at boligen skal tilsluttes fjernvarmeværket, gælder tilslutningspligten fortsat
  • hvis boligen hverken var pålagt tilslutningspligt eller kommunen har truffet afgørelse om, at boligen skal tilsluttes fjernvarmeværket inden den 1. januar 2019, gælder tilslutningspligten ikke

Læs hele lovændringen her

Hvad er tilslutningspligt og forblivelsespligt?

Tilslutningspligten betyder, at en borger har pligt til at betale til det lokale fjernvarmeværk – også selvom boligen er opvarmet med for eksempel gasfyr eller oliefyr. Tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt skal sikre driften af det lokale fjernvarmeværk ved, at værkets udgifter fordeles på tilpas mange kunder.