Markant interesse for en varmesektion i VELTEK

0

Siden VELTEK afholdte dialogmøde med producenter og leverandører inden for individuel opvarmning af bygninger i september, stiger interessen for en fagspecifik varmesektion under VELTEK-paraplyen.  

VELTEKs ambitioner om at opstarte en varmesektion blev på dialogmødet med varmebranchen den 21. september mødt af en markant interesse fra de deltagende, og interessen har kun været stigende lige siden. Mange potentielle medlemmer, der ikke kunne deltage i dialogmødet, men som har været bekendt med VELTEKS planer, har efterfølgende været i tæt dialog med VELTEKs sekretariat for at høre mere om det nye initiativ. Der har derfor den seneste tid været afholdt en lang række møder med potentielle medlemmer, og der er fortsat en del møder i kalenderen den kommende måned.

En bredt funderet varmesektion
VELTEKs ønske er at starte en bredt funderet varmesektion, der ikke tidligere er set i Danmark. Bygningsopvarmning rækker i dag i højere grad ud over eget fagområde end tidligere, og det indgår i tæt samspil med bygningernes elinstallationer og ventilationsanlæg. Ligeledes vil bygningsopvarmning i stigende grad fremover ske ved anvendelse af forskellige teknologier i samme bygning, hvor energiprioriteringen mellem varmekilderne ændres ud fra årstiden, energipriser eller samspillet med energiinfrastrukturen. Der bliver således både plads og behov for nye og gamle teknologier i fremtiden, og det vil VELTEKs varmesektion synliggøre.

En anden begrundelse for valget af den teknologiske bredde i sektionen er, at VELTEKs mål er at matche den politiske dagsorden, som i høj grad baserer sig på teknologineutralitet. VELTEK skal, som brancheforening, også skabe værdi over for politikere og styrelser, og det gøres bedst ved at viderebringe dem kompetent og helhedsorienteret viden, og det er derfor, at VELTEK fokuserer på bredde og helhedsbetragtninger fremfor ”nøglehulsbetragtninger”.

Arbejdet med etableringen af varmesektionen fortsætter, og varmesektionen forventes opstartet inden årets udgang. Kontingentet for et medlemskab af VELTEKs varmesektion kendes ikke endnu, men forventes at blive på niveau med VELTEKs øvrige fagsektioner.

Se VELTEKs kontingentsatser her, og læs mere om VELTEKs mange medlemsfordele her.