Meddelelse fra EU-Kommisionen om markedsovervågning af salg af onlineprodukter

0

Udviklingen af e-handel i EU medfører udfordringer med hensyn til beskyttelse af sundheden og sikkerheden for forbrugere og andre slutbrugere mod farlige nonfoodprodukter.

EU har derfor udgivet nedenstående meddelelse med formålet om at bistå medlemsstaternes myndigheder ved håndhævelsen af EU-lovgivningen om sikkerheden og overholdelsen af reglerne for nonfoodprodukter. Bedre håndhævelse af EU’s regler for produkter, der sælges online, bidrager til at sikre, at nonfoodprodukter er sikre og opfylder kravene, og bidrager yderligere til beskyttelsen af sundheden og sikkerheden for forbrugere eller andre slutbrugere inden for EU.

Dette dokument vedrører fysiske varer og ikke ikkeindlejret software og applikationer.

Meddelelsen indeholder også eksempler på god praksis for markedsovervågning af produkter, som sælges online, og for kommunikation med virksomhederne og forbrugerne.

Læs meddelelsen her (kræver VELTEK-login)