Miljødeklarationer og ETIM

0

Taksonomi, EPD (Environmental Product Declaration) og LCA (Life Cycle Analysis) er begreber, som enhver aktør i installationsbranchen bør kende til for nuværende – uanset om man er producent, leverandør eller installatør. EPD og LCA er dokumentation, som producenter og leverandører skal kunne formidle til de efterfølgende led i forsyningskæden på forlangende. Tilbage i december afholdt VELTEK et medlemswebinar med Teknologisk Institut som indlægsholder, hvor kravene til EPDere blev gennemgået. Se eller gense EPD-webinaret HER.

Hvad angår EU’s Taksonomiforordning, så er forløbet det samme som i andre EU-fortilfælde: De største aktører omfattes af de nye regler først, og de mindre aktører må forvente at blive omfattet af samme regler inden for en kort årrække. Kort sagt, uanset virksomhedsstørrelse, så giver det kun god mening sætte sig ind i EU-reglerne.

I 2022 startede VELTEK El et samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne med henblik på at udbrede kendskabet om Taksonomiforordningen hos producenter, leverandører og installatører. Det startede med et fælles webinar, hvor de nye krav blev beskrevet og gennemgået – herunder også hvem, der skal efterleve dem og hvordan. Er du VELTEK-medlem kan du se eller gense Taksonomi-webinaret på VELTEKs hjemmeside bagmedlems-login.

I 2023 er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af større VELTEK-medlemmer, herunder grossister og større installationsvirksomheder fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Arbejdsgruppen skal drøfte og finde løsninger på, hvordan miljødata som EPD og LCA effektivt kan formidles i forsyningskæden med henblik på at indfri kravene til miljødeklarationer. Det er et on-going arbejde, som endnu ikke er afsluttet.

ETIM Danmark har hjemme i VELTEK sekretariatet, som også repræsenterer Danmark i ETIM International. ETIM er en standard for, hvordan produkters stamdata præsenteres, med henblik på formidling fra producenter til leverandører/grossister og slutteligt til installatører/entreprenører. Med udgangspunkt i ovenstående har VELTEK fået sat produkters miljødata på dagsorden i ETIM International med det formål, at der tages stilling til, hvordan miljødata kan formidles i ETIM regi – herunder om miljødata fremadrettet skal indgå i ETIM standarden.

Følg med på VELTEKs hjemmeside om det videre forløb.

– Per Rømer Kofod, Sektionschef for VELTEK El