Næste medlemsmøde, generalforsamling og overnatning bliver den 21.-22. marts

0

Det er en glæde at kunne annoncere, at næste medlemsmøde, generalforsamling, middag og overnatning kommer til at finde sted den 21.-22. marts 2019. Vi starter kl. 12.00 med frokost og fortsætter derefter med medlemsmødet efterfulgt af generalforsamlingen.

Programmet og lokation er endnu ikke fastlagt i detaljer, men vi håber, at du allerede nu vil sætte kryds i kalenderen – så vi sikrer et stort fremmøde.

Programmets første indlæg er dog faldet på plads: Professor Bjarne W. Olesen fra ICIEE på DTU giver et indlæg omkring den nye prEN 16798-1, som er afløseren for den tidligere EN 15251. Standardens titel er det ikke helt mundrette ”Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics”, men bag titlen gemmer sig kravene til luftkvalitet, termisk komfort mm. for både boliger og ikke-boliger; dog ikke for de anvendelser, hvor det er produktion eller produktionsprocesser der er kravsættende.

Standarden er en del af det standardkompleks, der skal understøtte implementeringen af EPBD, organiseret i CEN under TC 371. Det er ganske givet at standarden vil komme til at være kravsættende i mange tilfælde i europa, og formentligt også i Danmark. Standarden forventes vedtaget og udgivet inden marts.

Efter vedtagelsen skal vi i Danmark vedtage hvilke kravniveauer, der skal være specifikt gældende for Danmark. Standarden vil blive udgivet med to Annekser, hvor Anneks B indeholder de anbefalede værdier for f.eks. CO2, fastsat af CEN TC 156 arbejdsgruppe, som har haft ansvaret for at udarbejde standarden, mens Anneks A er en kopi af Anneks B, dog uden værdier.

Disse værdier skal fastlægges nationalt, og dette vil blive gjort i regi af Dansk Standard. Mere orientering følger fra VELTEK Ventilation når denne del af processen nærmer sig.