Nyt statistikprogram i Markedsanalyse åbner op for nye muligheder for markedsdata i branchen

0

Efter en længere indføringsfase har statistikgruppen fra 1. kvartal 2018 taget VELTEKs nye statistikprogram i brug, der både leverer endnu mere detaljerede markedsstatistikker og giver mulighed for at indlemme andre fagområder på sigt.

Oprindeligt var det ambitionen, at VELTEKs nyudviklede statistikprogram skulle indføres som en erstatning for det gamle fra 1. kvartal 2017, men grundet uforudsete hindringer, blev det besluttet at vente til 1. kvartal 2018.

I mellemtiden har VELTEK haft et konstruktivt samarbejde med it-firmaet Pandiweb, der både har foretaget fejlrettelser i det eksisterende system og har udvidet programmets oprindelige funktionalitet.

Alle nuværende brugere af statistikmodulet i Markedsanalyse havde inden statistikmødet den 25. april 2018 hos ABB A/S allerede uploadet deres data til programmet, og på mødet kunne alle fremmødte således blive introduceret til programmet og komme med forslag til, hvordan programmet kan udvikles i en endnu mere brugervenlig retning.

Programmet er opsat således, at det kun leverer data, som er tilpasset den enkelte bruger. Det gør, at oplysningerne fra programmet både kan anvendes direkte i praksis i den enkelte virksomhed, eller downloades og efterbehandles efter eget behov. Alle data kan både downloades til Excel, konverteres til billeder, gemmes som PDF og meget mere.

Programmet kan levere detaljerede data og grafer om virksomhedens omsætning og markedsandele fra totalniveau og helt ned på produktniveau.

Flere fagområder kan nu indlemmes i programmet

VELTEK ser et stort potentiale i programmet, da det udover at kunne levere meget detaljerede grafer og Excel-data om brugernes markedsandele i Danmark, også kan udvides til at omfatte andre fagområder end bare elbranchen, som alle nuværende medlemmer er en del af.

VELTEK oplever, at der på tværs af brancher generelt eksisterer et stort ønske om markedsdata, og at funktionaliteten i VELTEKs program overgår de løsninger, som eksisterer på markedet.

Dermed er vejen er nu lagt for, at Markedsanalyse kan sætte aktivt ind for at få flere brugere ind i statistikprogrammet allerede i 2018.

Det nye program findes på adressen: analyse.veltek.dk 

Derudover kan eksisterende medlemmer downloade en brugermanual til programmet her