Vilkår for adgang til og brug af det danske ETIM-sproglag

Det er VELTEK, der som ETIM Danmarks sekretariat, fastlægger adgangen til og brugen af det danske ETIM-sproglag.

Her kan du downloade de gældende dokumenter vedrørende vilkårene for brugen af det danske sproglag:

Licensvilkår

Rettigheder