Opgørelse over ulykker med gas i 2017

0

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet en opgørelse over gasulykker i Danmark for 2017. Opgørelsen har til formål at give et overblik over de gasulykker, som Sikkerhedsstyrelsen har fået indberettet og årsagerne til disse.

Målet med opgørelsen er at give branchen et værktøj til at lære af de ting, der er gået galt i 2017.

Sikkerhedsstyrelsen har i 2017 fået kendskab til 10 gasulykker og har fået 15 øvrige indberetninger. Konsekvenserne af ulykkerne har været: 0 dødsulykker, 3 ulykker med øvrig personskade og 7 ulykker med materiel skade.

De indberettede gasulykker skal ses i forhold til et marked, der dækker distribution og anvendelse af gas hos omkring 560.000 forbrugere. Dertil kommer der et ukendt, men formodet højt, antal flaskegasforbrugere. Antallet af gasulykker i Danmark i 2017 vurderes derfor som lavt.

Læs hele rapporten her