Orientering om konsolidering af myndighedsansvar på gassikkerhedsområdet

0

Orientering om konsolidering af myndighedsansvar på gassikkerhedsområdet

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed sendte i foråret 2022 en anbefaling til Erhvervsministeren vedr. fremtidens myndighedsansvar på gassikkerhedsområdet. Heri blev det blandt andet anbefalet at konsolidere myndighedsansvaret på gassikkerhedsområdet for at sikre transparente rammer og smidig myndighedsvaretagelse.

Til Rådets orientering er der i forbindelse med regeringsdannelsen overført opgaver fra Arbejdstilsynet til Sikkerhedsstyrelsen på gassikkerhedsområdet. Som bekendt er Sikkerhedsstyrelsen ansvarlig for gassikkerhed i Danmark og varetager opgaver på gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel samt den gas, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Arbejdstilsynet har hidtil haft ansvaret for sikkerhed i forbindelse med ledninger og installationer til naturgas og bionaturgas på land frem til stikledninger og husinstallationer. Arbejdstilsynet har ligeledes haft ansvaret for godkendelser til konstruktion af transmissionsnettet med tilhørende behandlingsanlæg og lagerfaciliteter plus distributionsnettet til naturgas eller bionaturgas.

Opgaverne overflyttes fra Arbejdstilsynet til Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. marts 2023, og myndighedsansvaret på naturgas og bionaturgas konsolideres dermed i Sikkerhedsstyrelsen.

Det er blevet vurderet, at der er faglig synergi i at samle ressortansvaret for sikkerhed i forbindelse med naturgas- og bionaturgasanlæg i Sikkerhedsstyrelsen og dermed styrke indsatsen for og arbejdet med den grønne omstilling. Det forventes blandt andet, at det fremadrettet vil blive nemmere for de virksomheder, der opererer på gassikkerhedsområdet, at navigere i myndighedsvaretagelsen. Konsolideringen betyder samtidigt, at viden og kompetencer på området er samlet, og at der i endnu højere grad kan sikres smidige rammer på gassikkerhedsområdet og på at data- og risikobasere kontrollen på området i endnu højere grad.