Skarpt fokus på indeklimaet i vores bygninger

0

VELTEK afholdt den 25. september i samarbejde med Teknologisk Institut og TEKNIQ (FAV) Indeklimaets Temadag 2018, hvor der blev stillet skarpt på sundhed og indeklima – både i boligerne, skolerne og på arbejdspladsen.

Det overordnede emne for årets Indeklimaets Temadag var ’Sundhed’, og derfor var der blandt andet fokus på de påvirkninger, mennesker oplever, når vi benytter en bygning. Hvad betyder det nære miljø for os, når vi opholder os indendørs det meste af livet? Og hvordan skal vi i det hele taget forstå alle de faktorer, der påvirker indeklimaet? På dagen var mange relevante aktører fra branchen mødt op, og blandt de tilhørende var der repræsentation af producenter, leverandører, bygningsansvarlige, bygherrerådgivere, forskere, kommunalt ansatte og serviceinstallatører.

Temadagen gik rundt om bygningen og foldede udvalgte emner ud. Det er for VELTEK vigtigt, at både bygherre, rådgiver, entreprenør og servicevirksomhed har en fælles forståelse af, hvad der kræves for etablere og fastholde et sundt indeklima, og derfor har Indeklimaets Temadag sin store berettigelse.

Helhedsperspektiv på indeklimaet

Kristian Vielwerth, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, kridtede banen op med en hurtig introduktion til dagens program og dagens tema og forklarede, at en god forståelse af et indeklima kræver et helhedsperspektiv. Derfor var der på dagen også faglige indlæg med fokus på menneskers konkrete anvendelser af bygninger, naturlig ventilation, lyd og akustik og skimmelsvamp.

Kristian Vielwerth bød de mange fremmødte velkommen.

Herefter tog Sektionschef for VELTEK Ventilation, Lennart Østergaard, ordet, og introducerede de tilhørende til VELTEK og VELTEKs anbefalinger til forbedringer af indeklimaet i landets skoler. VELTEK anbefaler:

  • at målinger af indeklimaet på alle landets skoler bør være obligatorisk
  • at bygningsreglementet strammes for at sikre, at ventilationen løftes tilstrækkeligt, når der renoveres
  • at elevernes rettigheder løftes, så de har rettigheder svarende dem i arbejdsmiljølovgivningen
  • at der tilskrives en økonomisk pulje fra staten til skolerne, da kommunerne ikke kan løfte opgaven alene.

Lennart Østergaard præsenterede VELTEKs anbefalinger til at få skabt et sundt indeklima i landets folkeskoler.

Dagens øvrige indlæg forløb helt efter planen, og der blev givet ros til VELTEK for dagens indhold.

Vi ses til Indeklimaets Temadag 2019!

Hele oversigten over faglige indlæg på Indeklimaets Temadag 2018 kan downloades her