Stor deltagelse til webinar om eltekniske krav til varmepumpeinstallationer

0

Hele 86 deltagere fra producent- og leverandørledet deltog den 15. april i et webinar afholdt af VELTEK Varme, der satte fokus på kravene til varmepumpens elinstallationen, samt varmepumpens mulige påvirkning af elnettet. Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Energi bidrog med de vigtige indlæg.

Varmepumper til boligopvarmning har med klimahandlingsplanen og tilskudspuljer fået rygvind i Danmark. Det betyder ikke mindst, at der i samme omgang er kommet mere på spil for varmepumpeproducenterne og -leverandørerne. At den enkelte varmepumpes eltekniske data og krav bliver videregivet fyldestgørende til installatøren har nemlig afgørende betydning for hele projekteringen af varmepumpens elinstallation, og forkerte eller mangelfulde data kan derfor være udslagsgivende for, om slutbrugerens elinstallation bliver lovlig eller ulovlig.

VELTEK Varme vurderede, at vigtigheden af dette emne var stort, at alle producenter og leverandører i markedet helt ekstraordinært blev inviteret til at deltage – dvs. både medlemmer og ikke-medlemmer af VELTEK Varme.

VELTEKs erfaring er, at varmepumpeproducenterne og -leverandørerne har styr på den VVS-tekniske del af varmepumpen, og derfor fokuserede webinaret på varmepumpens elteknik og kravene til den forudsigende elinstallation.

Begge indlæg medførte mange interessante kommentarer og spørgsmål og understregede for VELTEK, at branchen har et behov for øget fokus, viden og vidensdeling om eltekniske data og krav, når det drejer sig om varmepumper og varmepumpeinstallation.

Præsentationer til webinaret er sendt ud til alle deltagere. Kontakt VELTEK, hvis præsentationerne ønskes tilsendt

Øvrige relevante links:

Videovejledninger udarbejdet af VELTEK, Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ Arbejdsgiverne