Video: Sikkerhedsstyrelsen gennemgår en korrekt elinstallation af varmepumpe

0

Udrulningen af varmepumper er i fuld sving i hele landet – og med forårets tilskudspulje på vej, kommer der yderligere skub på. Men hvad bør man som el-installatør huske, når man tilslutter en varmepumpe, og hvilke sikkerhedskrav gælder?

Steen Søgaard, elinspektør hos Sikkerhedsstyrelsen, giver i denne video en grundig gennemgang af en korrekt monteret varmepumpeinstallation og gør os alle sammen klogere undervejs.

Videoen er udarbejdet i et samarbejde mellem VELTEK, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Sikkerhedsstyrelsen.

Om kravene ved installation af varmepumpe

En elektrisk varmepumpe beregnet til installation i fx et enfamiliehus betragtes som et elektrisk apparat, der er fremstillet efter kravene i lavspændingsdirektivet og standarden DS/EN 60335-2-40. En varmepumpe til husholdningsbrug er ikke et maskinanlæg efter maskindirektivet, og maskindirektivets krav om en forsyningsadskiller er derfor ikke relevant. Omvendt møder man kravet i standardsamlingen DS/HD 60364 afsnit 464.1, som stiller krav om midler til afbrydelse, når mekanisk vedligeholdelse kan indebære risiko for fysisk skade.

Generelt når man installerer elektriske apparater, er det vigtigt, at man følger producentens anvisning, det gælder også ved installation af en varmepumpe. Producenten skal oplyse om de vilkår, som installationen skal leve op til for, at varmepumpen både driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt kan fungere efter hensigten. Det er også fx også producenten, der skal oplyse om hvilken type RCD, der skal installeres foran varmepumpen.

Et spørgsmål lyder ofte, skal der installeres SPD, når varmepumpen installeres i eksisterende enfamiliehuse, hvor installationen er udført efter tidligere bestemmelser? – Det har nationalkomiteen S-564 udarbejdet et svar på. Svaret beretter om, at der ved udvidelse eller ændring af en eksisterende installation skal foretages en risikovurdering af, om udstyret til beskyttelse mod transiente overspændinger (SPD) kan fungere efter hensigten, så kravet i DS/HD 60364 afsnit 443.4 om regulering af overspænding opfyldes. Der skal som minimum indgå følgende forhold:

  • Er der en effektiv beskyttelsesleder i installationen
  • Kan SPD’en installeres efter fabrikantens anvisning
  • Er der etableret hovedudligningsforbindelse
  • Kan installationen separeres fra den eksisterende installation uden overspændingsbeskyttelse
  • Kan SPD’en installeres i tavlens tilslutningspunkt.

Hvis der i 443.4 er krav om overspændingsbeskyttelse og ovenstående risikovurdering viser, at en SPD kan fungere efter hensigten, skal der etableres beskyttelse mod transient overspænding.

Se svaret fra Dansk Standard her