Teknologisk Institut inviterer VELTEK med ind i nyt Advisory Board

0

På baggrund af VELTEKs viden og erfaring inden for installationsområdet, har Teknologisk Institut inviteret VELTEK at blive en del af et udvalgt Advisory Board, som får mulighed for at påvirke retning og aktiviteter i indsatsen for grøn omstilling til glæde for dansk erhvervsliv og industri.

Formålet med det nye Advisory Board er at bidrage til, at danske virksomheder har adgang til den nødvendige teknologiske infrastruktur og viden, som gør det muligt at levere markedsledende løsninger til både det nationale og globale marked.

Lennart Østergaard, Sektionschef for VELTEK Ventilation, vil repræsentere VELTEK i boardet.

Advisory Boardets sammensætning

Advisory Boardet vil bestå af repræsentanter for store såvel som mindre virksomheder samt fagpersoner i øvrigt, der har indsigt i teknologi, behov og marked.Antallet af eksterne medlemmer i Advisory Boardet vil være 10-12 personer.

Indsatsområdets faglige sigte

Teknologisk Institut har netop fået en 4-årig resultatkontraktbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at skabe ny viden og teknologisk service inden for energieffektive og bæredygtige installationer til glæde for både den grønne omstilling og dansk erhvervsliv.

Indsatsområdet tager udgangspunkt i visionen om Danmark som et grønt foregangsland og dækker tekniske installationer i bygninger, i industrien og i handels- og servicesektoren.

Den grønne omstilling giver danske virksomheder væsentlige udfordringer, når de skal opfylde nye krav og udnytte mulighederne optimalt. Visionen for ”Grønne Installationer” er, at Instituttet, via et nyt ”Udviklingsforum for Grønne Installationer”, yder den teknologiske service, der sikrer virksomhedernes udvikling og bidrager afgørende til de samfundsmæssige mål knyttet til energieffektivisering og bæredygtighed.

Grønne installationer dækker bredt udvikling, test, dokumentation, implementering og drift af installationer til varmeforsyning, elforsyning, opvarmning, varmt vand, ventilation, belysning, bygningsintegreret/decentral vedvarende energi, lagring af energi i tilknytning til installationer, samt industrielle processer som køle-, fryse- og pumpeanlæg, procesventilation, kedelanlæg, inddampnings- og destillationsanlæg mv.

De samfundsmæssige effekter af målgruppernes og Instituttets indsats omfatter CO2-reduktion, arbejdspladser, øget konkurrenceevne og eksport samt værdiskabelse for slutbrugerne. Én vurdering er, at energieffektiviseringsindsatsen på installationsområdet vil kunne reducere den nationale CO2-udledning med 4-5 mio. ton årligt, og at den vil kunne sikre en tilhørende beskæftigelse på ca. 10.000 mandeår i perioden frem til 2030.

Beskrivelsen af indsatsområdet kan findes her:

ek3_groenne_installationer.pdf (bedreinnovation.dk)

 Formål og rolle

Advisory Boardet har til formål at følge, understøtte og løbende rådgive i forhold til resultatkontraktens indsatsområder med tilhørende aktivitetsbeskrivelser.

Advisory Boardet skal medvirke til at sikre aktiviteternes teknologiske og forretningsmæssige relevans for målgruppen, herunder at aktiviteterne bidrager til at udfylde et hul i markedet og/eller har karakter af at være på forkant.

Desuden skal Advisory Board være ambassadører for anvendelighed og nytte af resultaterne samt inspirere og rådgive om, hvordan de bedst muligt kan formidles til målgruppen.