Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen på messevisit

0

Som led i samarbejdet med myndighederne havde VELTEK inviteret Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBST) med på VVS’19 for at besøge og komme i dialog med nogle af VELTEKs medlemsvirksomheder, der udstillede på messen.

VELTEK havde den 9. maj inviteret ansatte hos Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBST) til at komme ud på VVS’19 for at komme tættere på og i dialog med vvs-branchen. Tre ansatte fra styrelsen mødte interesseret op for at se, hvordan den branche, som styrelsen regulerer, arbejder i praksis i Danmark.

Per Rømer Kofod, adm. direktør for VELTEK, agerede i dagens anledning turguide, mens de besøgte VELTEK-medlemmer havde god mulighed for at præsentere sine produkter, drøfte brancherelaterede emner og få sat ansigt på nogle af de medarbejdere, som sidder i styrelsen.

Glædeligt møde mellem virksomeder og myndighed

Turen gik rundt til forskellige producenter i forskellige segmenter af vvs-branchen, og hos de besøgte medlemmer fik de ansatte i TBST et fyldestgørende indblik i de produkter og arbejdsprocesser, som ligger forud for det færdige produkt.

Erfaringerne fra dagen fortæller igen, at det oftest er nemmere for både myndighed og virksomhed at tale om de muligheder udfordringer, som reguleringen giver, ved et fysisk møde.

Fra VELTEKs side håber vi på, at styrelserne (også på andre fagområder) vil være interesseret i at komme ud og se, hvordan producenter arbejder i Danmark.