UV-udstyr til desinfektion skal leve op til sikkerhedskrav

0

Pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen: Som led i bekæmpelsen af coronasmitte er der observeret en stigning af produkter med UV-stråling til desinfektion i handelen i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen har set eksempler på produkter, der ikke lever op til sikkerhedskravene for elprodukter og kan udgøre en sundhedsrisiko.

Sikkerhedsstyrelsen ser en stigning i anmeldelser om produkter, som kan have en sikkerhedsrisiko på grund af UV-strålingen. Det kan være lamper, der sender UV-stråler mod personer i et rum, udstyr til desinfektion uden tilstrækkelig afskærmning eller andet udstyr, hvor brugeren bliver udsat for UV-strålingen og dermed kan være i risiko for fx hud- eller øjenskader. Sikkerhedsstyrelsen har i én sag truffet afgørelse om tilbagekaldelse grundet UV-stråling.

– Det er en ny type produkter, der er kommet frem i forbindelse med corona-pandemien. Vi holder skarpt øje med UV-produkterne, og vi planlægger en dokumentkontrol på produktområdet i 2021. Det er ikke acceptabelt, hvis nogen får alvorlige sundhedsskader, fordi de vil undgå coronavirus, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Det er oftest produkter med UVC-stråling, der sælges som effektive til desinfektion mod coronavirus. Det er også denne type UV-stråling, der medfører størst risiko for personskade ved eksponering. Erfaringer fra de europæiske markedsovervågningsmyndigheder viser, at de produkter, der kan slå vira ihjel, typisk har en strålingsintensitet, der medfører en risiko ved eksponering.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se mere om kravene til UV-produkter til desinfektion.