VELTEK indkalder varmebranchen til dialogmøde

0

Brancheforeningen VELTEK har indkaldt virksomheder beskæftiget inden for individuel opvarmning af bygninger til et dialogmøde vedrørende opstart af en ny varmesektion. Ønsket er at udvikle synergier mellem energiteknologierne og skabe værdi for virksomheder og myndigheder.

VELTEK har indkaldt et bredt udvalg af producenter og leverandører til markedet for individuelle varmekilder til et dialogmøde torsdag den 21. september. Mødet er et vigtigt element i VELTEKs strategi, som er fokuseret på at være førstevalget blandt interesseorganisationer, når myndighederne skal vælge sparringspartner til udarbejdelse af bekendtgørelser og reglementer indenfor VELTEK-medlemmernes interesseområder.

VELTEK repræsenterer i dag 115 producenter, leverandører og grossister inden for el, vand, varme og ventilation, og med en ny dedikeret varmesektion, med egen bestyrelse og sektionschef, vil medlemmerne kunne udnytte VELTEKs slagkraft på det installationstekniske område samt i energidebatten. En ny varmesektion vil indgå på linje med VELTEKs nuværende tre faglige sektioner.

– Man kan med rette spørge; hvorfor starte en varmesektion op nu? Svaret er ganske enkelt. Timingen er rigtig. VELTEK har netop fusioneret med Dansk Ventilation, og vi har meget at tilbyde medlemmer af en ny varmesektion. VELTEK har de seneste år målrettet indsatsen overfor styrelser, myndigheder og den politiske omverden, og vi udfylder i dag en afgørende rolle i branchen, hvad angår faglig sparring til de tekniske styrelser og politikere, siger VELTEKs adm. direktør, Per Rømer Kofod.

Formålet med en ny varmesektion er især at skabe værdi for den omverden, som VELTEK henvender sig til. Offentlige myndigheder henvender sig i større grad til færre og mere bredt funderede samarbejdspartnere – populært kaldet ”One Stop Shopping”, og med en ny varmesektion vil myndigheder kunne spare tid og ressourcer ved at søge faglig kompetent vejledning og teknisk sparring hos VELTEK. For bygninger er målet at dække de tekniske installationer fra ”væg til væg”.

– I VELTEK oplever vi i højere grad, at myndighederne efterspørger helhedsløsninger, og det er blevet rigtig svært at blive hørt, hvis vi kun kan tilbyde ”nøglehulsbetragtninger”, siger Per Rømer Kofod og fortsætter:

– Politikere og myndigheder fokuserer ikke på faggrænser. De vil blot klædes på, så de kan træffe beslutninger på et seriøst grundlag, og kunne forsvare dem om nødvendigt. For VELTEKs vedkommende gælder noget tilsvarende. Vi har for eksempel et sæde i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed under Sikkerhedsstyrelsen, og vi er hundrede procent på hjemmebane, når det kommer til el, men vi vil gerne styrke vores bagland på gasområdet, så vi bliver endnu mere værdiskabende for både gas-branchen og styrelsen.

Dialogmødet finder sted på torsdag den 21. september kl. 14-16 på VELTEKs adresse i Herlev. Mødet er åbent for producenter og leverandører til varmebranchen. Tilmelding til vo@veltek.dk.

Du kan læse dagordenen for mødet her.