VELTEK sidder nu med til bords i Energisparerådet og i ny komité for cirkulær økonomi

0

De nye sæder giver endnu større muligheder for at VELTEK kan gøre sin indflydelse gældende og viderebringe input fra og til branchen og medlemmerne. 

Ny komité for cirkulær økonomi under Dansk Standard

Dansk Standard har påbegyndt arbejdet med at etablere en danskdrevet komité for cirkulær økonomi i byggeriet indenfor det europæiske standardiseringsarbejde. Forslaget afventer den endelige godkendelse fra CEN’s tekniske bestyrelse, men det forventes vedtaget inden længe. VELTEK er af Dansk Standard blevet inviteret med til at deltage i denne komité for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (CØB).

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er for tiden vigtige og dagsordensættende trends og forventes at forblive det i de kommende år.

VELTEK ser det derfor som en klar fordel for medlemmerne, at VELTEK, via engagementet i denne komité, vil være på forkant ift. til at kunne viderebringe branchens input, være ajour med nyeste viden på området samt mulighed for øget påvirkning af de kommende regulatoriske rammer, idet meget tyder på, der løbende vil komme flere krav til producenter og leverandører på området.

Det vil være Nicolai Garde-Dinesen, Sektionschef for Armatur, Vand og Afløb (AVA),  der vil repræsentere VELTEK i komitéen.

Plads i Energisparerådet

VELTEK er af Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), blevet udpeget til en plads i Energisparerådet. Energistyrelsen er sekretariat for Energisparerådet, hvis formål er at rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en samlet energispareindsats.

Rådet skal bl.a. medvirke til en optimal koordinering af energispareindsatsen og kan på eget initiativ komme med forslag til nye energispareinitiativer til energi-, forsynings- og klimaministeren.

VELTEK har takket ja til at deltage i dette råd, da det bringer os tættere på Energistyrelsen med øget mulighed for at videregive input fra vores medlemmer til initiativer og indsatser fra Energistyrelsen og ministeren, samt holde vores medlemmer af ajour og informere om nye initiativer og kommende tiltag.

Dertil kan VELTEK bidrage til at initiere, formulere og påvirke de initiativer, som Rådet selvstændigt udarbejder.

Det vil være Lennart Østergaard, Sektionschef for VELTEK Ventilation,  der vil repræsentere VELTEK i Energisparerådet.