VELTEK styrkes fagligt og tilfører mere tyngde til HVAC-området

0

Hos VELTEK er vi stolte af at være Danmarks største tekniske brancheforening for producenter og leverandører, som varetager medlemmernes interesse inden for de fire fagområder: El, Vand, Varme og Ventilation.

Tilbage i 2014, da VELTEKs nuværende direktør tiltrådte, havde VELTEK kun to fagsektioner: VELTEK Vand og VELTEK El, som godt nok havde andre navne dengang. I 2017 fusionerede VELTEK med Dansk Ventilation, som blev til VELTEK Ventilation, og i 2018 blev VELTEK Varme startet op som en helt ny fagsektion. Således består VELTEK i dag af de fire fagsektioner: VELTEK El, VELTEK Vand, VELTEK Varme og ikke mindst VELTEK Ventilation.

VELTEK Varme får ny sektionschef

Siden 2018 har VELTEK Varme varetaget interesser for producenter og leverandører på tværs af opvarmningsteknologier samt teknologier til styring og distribution af varme i bygninger. VELTEK Varmes medlemstal, samarbejde og indflydelse hos myndigheder er steget betydeligt siden sektionens begyndelse, og derfor er tiden inde til at tilføre VELTEK Varme yderligere ressourcer og mere faglighed.

Varme spiller nemlig en stor rolle i den grønne omstilling – en rolle, som har udsigt til at blive endnu større fremover. Samtidig er elektrificeringen af Danmark i fuld gang, og i den kombination har VELTEK besluttet at tilføre yderligere en sektionschef, som får ansvar for VELTEK Varme.

Med en sektionschef, der besidder de rette faglige kompetencer til hvert af de fire fagområder, vil medlemmerne for især Varme og El opleve, at fagområderne får et markant løft. Det gælder både fagligt og hvad angår ressourcer til medlemsinteressevaretagelsen og ikke mindst til at profilere fagområdet over for omverdenen. Som de eneste fagsektioner siden 2018 og frem til nu, har VELTEK Varme og VELTEK El nemlig delt samme sektionschef.

Med den kommende sektionschef vil VELTEK Varme råde over de nødvendige ressourcer og kompetencer til at blive myndighedernes fortrukne omdrejningspunkt for tekniske og lovgivningsmæssige emner på tværs af varmebranchen, ligesom du i HVAC-Magasinet kan forvente at se et endnu større aftryk fra VELTEK Varme.

Læs stillingsopslaget her.

VELTEK Vand søger en ny faglig stærk person til at videreføre arbejdet i sektionen

Samtidig har VELTEK Vands sektionschef igennem de seneste 3 år, Nicolai Garde-Dinesen, valgt at søge nye udfordringer, hvorfor VELTEK også søger en ny faglig stærk person til at videreføre arbejdet i VELTEK Vand.

VELTEK Vand har de seneste år været en sektion i udvikling, og har sat barren højt for det tekniske niveau. Den nye sektionschef, som overtager den ledige stol, vil varetage medlemmernes interesser over for de tekniske myndigheder og på standardiseringsområdet. Sektionen samarbejder bl.a. med Boligstyrelsen omkring GDV og Bygningsreglementet, samt Miljøministeriet og -styrelsen omkring Drikkevandsdirektivet, som står foran implementering. Vores nye Vand-ekspert skal ligeledes repræsentere VELTEK Vands medlemmer i Dansk Standard og CEIR (Den europæiske forening for armaturer og ventiler).

Læs stillingsopslaget her.