VELTEK Vand er i 2023 indtrådt i DK-Vand

0

Kender du til DK-Vand? Hvis ikke, så er DK-Vand, der oprindeligt er opstartet af og drives i DANVA regi, i populærversionen en slags GDV-ordning for producenter og leverandører til vandværker og -forsyningsselskaber. Hvor GDV har fokus på byggevarer i kontakt med drikkevand fra skelpælen til tappestedet, så har DK-Vand sit fokus i infrastrukturen fra vandboringen via vandværket til skelpælen. En væsentlig forskel er, at det er branchens aktører selv, som står bag og ikke en styrelse, som ved GDV.

Som brancheforening for producenter og leverandører til vandbranchen har VELTEK Vand i en årrække bejlet til DK-Vand. For det første fordi DK-Vand giver rigtig god mening med henblik på at sikre sundt drikkevand til danskerne. For det andet fordi, at det styrker konkurrencen i markedet.

VELTEK Vand er trådt ind i DK-Vand som medlem af styregruppen og med en plads i forretningsudvalget. VELTEK Vand deltager på lige fod med Plastindustrien, som er brancheorganisation for danske plastvirksomheder. Herudover deltager bl.a. DANVA, Danske Vandværker, Hofor, Aarhus Vand, DHI, TI og Dancert.

VELTEK Vand har allerede deltaget i en række møder, og kan konstatere, at DK-Vand bevæger sig i den rigtige retning med henblik på at stille krav til de komponenter, som installeres i vandinfrastrukturen.

Det er en gammel kending af VELTEK Vand, Sten Kloppenborg, som nu varetager sekretariatsbetjeningen af DK-Vand hos DANVA. Sten har dyb faglig indsigt i vandbranchen, både hvad angår materialer og certificering af produkter. I en række år var Sten ansvarlig for Teknologisk Instituts testlaboratorier, som bl.a. testede byggevarer i kontakt med drikkevand, ligesom han tidligere også har været rådgiver til styrelserne i forhold til GDV-ordningen.

De VELTEK Vand medlemmer, for hvem DK-Vand er relevant, kan forvente at blive tilbudt inddragelse i VELTEK Vands interne arbejde omkring DK-Vand med henblik på sektionens input/bidrag til DK-Vand arbejdet.

Det er sektionschefen for VELTEK Vand, som repræsenterer medlemmerne i DK-Vand (pt. Per Rømer Kofod).

Du kan læse mere om DK-Vand her.