VELTEK Varme: Ny næstformand og supplering af bestyrelsen

0

På bestyrelsesmøde i VELTEK Varme d. 24. august 2022 blev det meddelt, at Stig Engel Hansen udtræder af bestyrelsen. Som ny næstformand har bestyrelsen udpeget Kim Steen Hansen (Roth Danmark A/S). Formandskabet repræsenterer således både varmepumpe- og kedelleverandørerne samt leverandører af varmefordelingsteknologier.

I samme forbindelse har bestyrelsen bedt Per Rømer Kofod (Adm. Direktør af VELTEK) om at kontakte Casper Ejland (Gastech-Energi A/S) med henblik på indtrædelse i bestyrelsen. Casper Ejland har tidligere udvist interesse for VELTEK Varmes bestyrelse, og spurgt sekretariatet om mulighederne for at træde ind i bestyrelsen. Gastech Energi A/S har været medlem af VELTEK Varme siden den stiftende generalformaling primo 2018.

Casper Ejland har takket ja til at indtræde i VELTEK Varmes bestyrelse – vi byder Casper varmt velkommen!