VELTEKs medlemsundersøgelse ender ud i et godt råd til installatørerne

0

Da COVID-19 ramte Danmark i foråret 2020 kiggede alle danske virksomheder forretningsmæssigt ind i en usikker fremtid. Det stod dog hurtigt klart, at mens nogle brancher blev hårdt ramt, gik de tekniske brancher generelt fri, og nogle fagområder rapporterede endda om stigende salg.

I starten af 2021 begyndte medierne at rapportere om leveringsudfordringer i stålbranchen og om mangel på elektronikchips, og sidenhen blev den globale fragtsituation også et hyppigt tema. Foråret 2021 gav nogle yderligere leveringsudfordringer i f.eks. bil- og elektronikbranchen, og i løbet af efteråret kom flere brancher til.

I november gennemførte VELTEK en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne med henblik på at afdække omfanget af leveringsproblemer inden for VELTEKs fire fagsektioner. Undersøgelsen viste, at selvom der er nuanceforskelle på tværs af fagsektionerne, så er det generelle billede, at hele installationsbranchen er udfordret.

Samlet set har 87% af medlemmerne oplevet ekstraordinære leveringsudfordringer. Heraf har 95% af tilfældene kunnet relateres til produktionsudfordringer og 39% som følge af fragtsituationen. Da medlemmerne blev spurgt om, hvornår leveringssituationen forventes at være på normalt niveau igen svarede 46%; 7-12 måneder.

Medlemsundersøgelsen skal ses som en ”mellemtid”, og vi gentager undersøgelsen i starten af det nye år, så vi kan følge udviklingen. Resultatet fra den første undersøgelse taler for, at installatørerne skal overveje at ordre komponenter i ekstra god tid. Det kan være svært i forhold til projektplanlægning, men for de komponenter, hvor historikken viser et jævnt flow, samt for komponenter til serviceopgaver, bør det være muligt.