Virtuel Årsdag kom hele vejen rundt om den digitale bygning

0

For første gang i VELTEKs historie blev årsdagen afholdt som et virtuelt streamingsarrangement. Medlemmer og samarbejdspartnere fik af de fem indlægsholdere et stort indblik i nutidens og fremtidens digitale byggeri, der på dagen blev belyst fra de forskellige vinkler i værdikæden.

Hele 141 deltagere fulgte med på afstand, da VELTEKs Årsdag blev streamet fra kl. 13 den 4. juni.

Dagens afholdelse markerede på flere måder den digitale transformation, som VELTEK har gennemgået siden generalforsamlingen i 2019, hvor brancheforeningens nye digitale vision blev vedtaget, idet Årsdagens gennemgående tema var ”Det digitale byggeri”, ligesom det digitale aspekt også kom til udtryk gennem valget af dagens moderator, Nikolaj Sonne, der gennem en lang årrække har været vært på DR’s techprogram ”So ein Ding”.

Medlemmerne med på “Dimse safari” og indblik i leverandørernes teknologier

Formand for VELTEK, Allan Andreasen, gik som den første på og bød velkommen til arrangementet, hvorefter Nikolaj Sonne bød op til digital dans med sit inspirerende, tankevækkende og perspektiverende indlæg om “Dimse safari i Digiland”. Et univers, hvor den fysiske verden bliver spist af software – fx videobutikken, der blev erstattet af Netflix – hvor sensorer bliver mindre, bedre og billigere, og maskinerne lærer sig selv og hinanden nye tricks og funktionaliteter gennem den kunstige intelligens. Især video- og sensorteknologier åbner op for alverdens muligheder, der kan forandre og gøre vores hverdag lettere – også for maskinerne.

Efter indlægget fra Nikolaj Sonne kom VELTEKs egen adm. direktør, Per Rømer Kofod, på, og gav publikum et grundigt indblik i installationernes nuværende teknologiniveau, og hvilke der allerede i dag ligger klar på leverandørernes hylder – på tværs af VELTEKs fire fagområder (vand, el, ventilation og varme).

Budskabet fra Per Rømer Kofod var tydeligt; Intelligente installationer er langt fra en nyhed – de har været på markedet længe! Ofte diskuteres det, hvornår tingene kommer på markedet, men teknologierne er derude. Specielt smarte sensorteknoliger skaber øget komfort og gør os klogere på egne brugsmønstre af bygninger – det ligger til højrebenet at kigge den digitale vej, når bygningerne skal energioptimeres.

Entreprenør-, installatør- og arkitektledet gav deres syn på sagen

Dagens tredje indlægsholder var Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling & Public Affairs hos NCC, der gav eksempler på ”pionerbyggerier/projekter”, der allerede bruger de nye digitale løsninger.

Ifølge Martin Manthorpe er der stor forskel forskel på det, vi vil med byggerierne, og det, vi bygger. Det miljømæssige “performance gap” er for stort, men de digitale teknologier kan hjælpe os med at komme i mål med Danmarks store ambitioner om at nedsætte byggebranchens miljøaftryk. Fx er der 30 procents besparelse at hente under selve byggefasen, hvis der tages udgangspunkt i en datadrevet baggrund.

Derfor skal branchen tage IoT og de digitale muligheder til sig for at komme i mål med de grønne ambitioner, og heldigvis kunne Martin Manthorpe berette, at bygherrerne for alvor efterspørger de digitale løsninger.

Data er nøglen til fremtidens forretning og bedre klimaløsninger. Som årsdagens fjerde indlægsholder gik Administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, Troels Blicher Danielsen, på og gav et indblik i de muligheder, der ligger ved at slippe bygningernes data fri. Ved at give bygningsejerne – og deres installatører – adgang til alle data fra målerne i realtid, kan man styrke kampen for et bedre klima, reducere energispild, forhindre bygningsskader samt effektivisere drift og service af bygninger.

Forbrugerne har ifølge Troels Blicher brug for indsigt i eget forbrug for at kunne nedbringe det, hvorfor fx forsyningsselskaber burde, på baggrund af indsamlet data, gøre den enkelte forbruger klogere på eget forbrug med fokus på at nedbringe det.

Helt konkret er data en input-faktor, der kan skabe nye løsninger, forretninger og bidrage til den grønne omstilling. Derfor er det problematisk, at offentlig data, som enten ikke findes eller ikke frigives, ikke er tilgængelig for dem, som skal bruge den adfærdsmæssige viden til at forbedre forbrugernes adfærd.

Lene Espersen, adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder var på som den sidste indlægsholder. Lene Espersen havde i sit indlæg fokus på brugerne af de digitale bygninger og de muligheder og daglige forbedringer, som de digitale løsninger åbner op for. Ifølge Lene Espersen er det problematisk, at investeringsomkostninger i bygningerne ofte overskygger fokus på den merværdi, som omkostningerne giver for brugerne – fx gennem øget medarbejdertrivsel.

Derfor ses det ofte, at den fysiske arbejdsplads ikke understøtter det reelle medarbejderpotentiale. De digitale løsninger giver dog bedre forståelse for, hvordan det fysiske miljø mere konkret kan matche de reelle brugsmønstre af bygningernes lokaler. Derfor mindsker de digitale løsninger både omkostningerne og øger værdien for brugerne.

Spændende afsluttende paneldebat med byggeriets parter

Efter indlæggene blev dagen afsluttet med en paneldebat blandt indlægsholderne, som blev styret med kyndig hånd af Nikolaj Sonne. Her drøftede byggeriets parter de intelligente teknologiers og digitaliseringens betydning for kommende og eksisterende bygninger, ligesom de fandt flere fælles fodslag herom.

Fra hele Sekretariatet i VELTEK skal der lyde en stor tak til alle, som så med!